Image
Loading

prime DX®
Precizní individualizovaná medicína

Nová špičková prime DX® technologie pro určení molekulárního profilu nádorů je kompatibilní jak s vyšetřením v FFPE (formalinem fixovaný a v parafinu zalitý vzorek tkáně), tak v PLAZMĚ!

Prime DX je navržen tak, aby poskytl lékaři celkový pohled na odpověď na:  .

 • Cílenou léčba
 • Imunoterapii
 • Chemoterapii

Jedná se o jeden z nejpodrobnějších, nejcitlivějších a nejpřesnějších testů pro zobrazení biologie nádoru, který umožňuje lékaři navrhnout pro pacienta efektivní personalizovaný léčebný plán, zahrnující imunoterapii, inhibitory PARP a chemoterapii, ale také posoudit jeho způsobilost pro účast v klinických studiích. 

 

V neposlední řadě poskytuje odpovědi na otázky týkající se toxicity cytostatik, jako jsou například 5-fluorouracil (5-FU), irinotekan, a toxicity dalších terapií jako jsou: .

 • Agresivní nádory bez existující standardní léčby (např. karcinom slinivky břišní)
 • Byl dokončen úvodní léčebný plán, ale je třeba zvážit další možnosti léčby
 • Nádorová onemocnění s neznámým primárním nádorem
 • Léčba druhé linie
 • Vzácné nádory
 • Nádory bez zavedeného "zlatého standardu" léčby
 • Nádory s několika dostupnými možnostmi léčby, kde lékař musí rozhodnout, která z nich bude u konkrétního pacienta nejúčinnější (například nemalobuněčný karcinom plic).
 • Pro jasnou indikaci odpovědi pacienta na imunoterapii, aby lékař věděl, zda by zařazení imunoterapie do léčebného plánu bylo pro pacienta prospěšné a/nebo aby sestavil nejúčinnější imunoterapeutický plán.

Proč bych si měl vybrat test prime DX®?

Výběr nejvhodnější léčby: Bylo prokázáno, že polygenní analýza pomocí testu prime DX® poskytuje více využitelných informací než jakýkoli jiný test.. Díky analýze 1021 unikátních nádorových genů a imunoterapeutických biomarkerů MSI, PD-L1, LOH, HLA και ΤΜΒposkytuje test prime DX® přístup k dosud největšímu množství použitelných informací a poskytuje lékaři nejjasnější indikaci toho, které cílené terapie budou či nebudou pro pacienta přínosem, včetně imunoterapie, chemoterapie a inhibitorů PARP.

Průběžná podpora lékaře i pacienta ze strany našeho zkušeného týmu.

Provedení testu prime DX® nebo jakéhokoli jiného testu společnosti Genekor Medical S.A. nekončí oznámením výsledků. Naše zkušené týmy zákaznických služeb a vědeckého poradenství spolupracují s lékařem a pacientem během celého procesu. Oba týmy provázejí pacienta celým procesem vyšetření a poskytují informace a údaje o doporučené léčbě případ od případu, čímž vytvářejí silný podpůrný systém jak pro lékaře, tak pacienta.

Vysoce přesná, citlivá a spolehlivá technologie: Nový test prime DX® je založen na pokročilé technologii obohacování prostřednictvím hybridizačních sond cílových genomových oblastí. Využívá také jedinečné molekulární indikátory (UMIs) pro zvýšení citlivosti při detekci somatických variant. Tato technologie prokázala vysokou reprodukovatelnost, senzitivitu i specificitu, a proto byla přijata a je využívána předními onkologickými institucemi po celém světě.

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH

Výsledky vyšetření testem primeDX® obsahují podrobné vysvětlení všech zjištění, včetně následujících informací.
 • Molekulární profil nádorové tkáně s podrobnostmi o specifických genových mutacích a interaktivním přístupem k informacím souvisejícím s konkrétním genem .

 • Návrhy schválených terapií, které mohou být velkým přínosem pro konkrétního pacienta, s interaktivním přístupem ke klinickým studiím.

 • Doporučené off-label léčby, které mohou být pro tohoto pacienta zvláště přínosné díky interaktivnímu přístupu ke klinickým studiím

 • Návrhy výzkumných terapií, s interaktivním přístupem ke klinickým studiím.

 • Terapie s přidruženou rezistencí, které nebudou pro konkrétního pacienta přínosem.

 • Návrhy léčiv s doloženými indikacemi.

Technické vlastnosti testu prime DX®

Nový test prime DX® je založen na pokročilé technologii obohacování prostřednictvím hybridizačních sond cílových genomových oblastí. Využívá také jedinečné molekulární indikátory (UMIs) pro zvýšení citlivosti při detekci somatických variant. Tato technologie prokázala vysokou reprodukovatelnost, senzitivitu i specificitu, a proto byla přijata a je využívána předními onkologickými institucemi po celém světě.

Test využívá Oncology Multi-Gene Variant Assay (GenePlus), což je kvalitativní diagnostický test in vitro (CE-IVD), který detekuje alelické varianty v celkem 1021 genech spojených s nádory a genové přestavby/fúze ve 38 genech.
Analyzuje biologické ukazatele odpovědi na imunoterapii, včetně detekce HLA, a odpovědi na chemoterapii.

MGI-DNBSEQ-G400 je CE-IVD platforma, která umožňuje současné zpracování více vzorků s vysokou citlivostí a specificitou, což vede k rychlejším a spolehlivějším výsledkům při celkově nižších nákladech.

Často kladené dotazy
lékaři

Kteří pacienti jsou vhodní k provedení testu?

Způsobilí jsou všichni pacienti se solidním nádorem.

Jak dlouho trvá, než dostanu výsledky?

15 pracovních dnů

Jaký druh vzorku a v jakém množství je potřeba pro test?

Pro vyšetření testem primeDX® potřebujeme vzorek nádorové tkáně zalité v parafinu. Potřebujeme jeden parafínový bloček nebo čtyři parafínové řezy o tloušťce 3 μm: v kladně nabitých sklíčkách (sušených na vzduchu při pokojové teplotě, ne v troubě), umístěných na horní straně sklíčka, bez záhybů a šest neobarvených řezů o tloušťce 10 μm na sklíčkách.

Pro analýzu testem prime DX Liquid ® potřebujeme krev ve speciálních odběrových zkumavkách, které obdržíte od společnosti Genekor. (Bezbuněčná DNA BCT® (10 ml) a Bezbuněčná RNA BCT® (10 ml)).

Proč je nutné analyzovat tolik genů?

 • Množství a kvalita informací
 • Zkrácený čas
 • Snížené náklady

Vzhledem k tomu, že stále více cílených terapií se zaměřuje na genové změny zjištěné u malého počtu pacientů, multigenový panel vede ke generování velkého množství víceúrovňových informací s užitnou hodnotou, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost nalezení personalizovaného léčebného plánu pro konkrétního pacienta.

Ukázalo se také, že čím více genů je analyzováno, tím spolehlivější jsou výsledky hodnocení celkové mutační zátěže (TMB).

V případech, kdy není dostatek tkáně nebo tkáň, která je dostupná nemá kvalitní DNA a/nebo RNA:

V případech, kdy není dostatek tkáně nebo tkáň, která je dostupná nemá kvalitní DNA a/nebo RNA, se doporučuje provést test prime DX® Liquid:
Nový test prime DX Liquid® se rovněž skládá z genového panelu 1021, který analyzuje dva biologické ukazatele pro imunoterapii, MSI a TMB. Zahrnuje také analýzu ztráty heterozygocie (LOH), kterou lze použít jako biomarker pro léčbu inhibitory PARP. To umožňuje lékaři naplánovat účinnou léčbu pacienta, včetně imunoterapie, chemoterapie, inhibitorů PARP a posoudit možnost účasti pacienta v klinických studiích, v případě potřeby.

Doporučuje se opakovaná biopsie nebo může být použit vhodný materiál z předchozí biopsie?

Vhodnější je analyzovat tkáň z rebiopsie, pokud je opakovanou biopsii možné provést, nebo provést prime Liquid DX®. Tkáň z předchozí biopsie je nevhodná v případech, kdy pacient v období po biopsii dostával cílenou terapii.

Proč bych měl podepsat formulář informovaného souhlasu?

Pro použití genetického materiálu pacienta k testování vyžadují normy ELOT EN ISO9001:2008 a ELOT EN ISO15189:2012 písemný souhlas každého pacienta.

Existují nějaké zvláštní přepravní podmínky?

Vzorek tkáně pro vyšetření testem prime DX® by měl být skladován při pokojové teplotě (25 °C). V letním období doporučujeme mít v soupravě vak s ledem, který by se však neměl přímo dotýkat vzorku.

Pro více informací a konkrétní pokyny pro odběr vzorku krve pro vyšetření testem prime DX Liquid® klikněte zde.

Jak provedu platbu za test?

Platbu lze jako samoplátce provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou.

Je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění?

Pro informace o pokrytí nákladů na test prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo společnost Genekor.

Jak mohu poslat svůj vzorek?

V případě, že chcete naplánovat odeslání a vrácení vzorku, prosím kontaktujte nás.

Jak obdržím své výsledky?

Vaše výsledky jsou sdíleny s vaším praktickým lékařem prostřednictvím e-mailu.

Často kladené dotazy
pacienti

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.