Image
Loading

PD-L1

Test PD-L1 pomáhá lékařům určit, zda imunoterapie bude pro pacienta prospěšná, zejména u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), adenokarcinomů žaludku a gastroezofageálního přechodu, karcinomů močových cest, ale i dalších typů nádorů.

  • Rozhodnutí o dalších možnostech léčby poté, co byl dokončen počáteční léčebný plán
  • Nádory ponechány neléčené.
  • Agresivní nádory, které nereagují na standardní léčbu.
  • Vzácné nádory.
  • Typy nádorů s více dostupnými možnostmi léčby, jako je karcinom plic.

Technické specifikace testu PD-L1

Jedním z možností protinádorové imunoterapie je zablokování aktivity proteinu PD-L1, který v interakci s imunitním koreceptorem PD-1, exprimovaným na T buňkách, tlumí T-buněčnou imunitní odpověď vůči nádorovým buňkám.

Vyšetření exprese PD-L1 se provádí imunohistochemickou metodou, ve formalínem fixované a v parafinu zalité tkáni (FFPE) nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), adenokarcinomů žaludku a gastroezofageální funkce, karcinomů močových cest a dalších nádorů.

U pacientů, u kterých je třeba vyšetřit pouze jejich odpověď na imunoterapii, se doporučuje vyšetření Immune Response, které zahrnuje tři biologické ukazatele predikující odpověď na imunoterapii, TMB, MSI a PDL1.

Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

Test pokrývá všechny typy nádorů a pomáhá předpovídat odpověď pacientů na imunoterapii. Test PD-L1 se nejčastěji provádí u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), adenokarcinomů žaludku a gastroezofageální funkce, karcinomů močových cest, ale i dalších typů nádorů.

Za kolik dní jsou výsledky doručeny?

Výsledky jsou doručeny do 7 pracovních dnů.

Jaký typ vzorku je pro test vyžadován?

Pro test je zapotřebí buď bloček nádorové tkáně zalitý v parafinu nebo nebarvené parafínové řezy na podložním sklíčku.

Je test hrazen nějakým veřejným/soukromým pojištěním?

Pro informace o úhradě nákladů se prosím obraťte na sekretariát společnosti Genekor.

Jak provedu platbu za test?

Platbu lze provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou.

Jak odešlu vzorek a obdržím výsledky?

Pokud jde o odeslání a převzetí vzorku, potřebné informace vám poskytneme na sekretariátu společnosti Genekor, na čísle +30 210-6032138. Výsledky budou zaslány vašemu lékaři i vám prostřednictvím e-mailu.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com