Image
Loading

Co je genetické poradenství

Na základě vaší osobní a rodinné anamnézy vás lékař může doporučit ke genetickému poradenství.

Genetické poradenství poskytuje informace o tom, jak mohou genetické změny ovlivnit vás nebo vaši rodinu. Genetický poradce shromáždí informace z vaší osobní a rodinné zdravotní anamnézy (obvykle 3-4 generace zpět) a další lékařské záznamy a vyšetření. Poté posoudí, zda je pro vás nebo pro vaše příbuzné vhodné provést genetické testy.

Důvody pro genetické poradenství

 • Genetické poradenství pomáhá identifikovat rodiny nebo členy rodiny, kteří jsou vystaveni možnému riziku geneticky podmíněného onemocnění, na základě zkoumání údajů získaných z rodinné anamnézy a vzorců dědičnosti, a odhadem pravděpodobnosti zdědění geneticky podmíněného onemocnění.
 • Poskytuje informace o možnostech genetického testování a souvisejících postupech.
 • Genetičtí poradci jsou vyškoleni k tomu, aby rodinám a pacientům srozumitelně předkládali složité a obtížně pochopitelné informace o genetických rizicích, genetickém testování a genetické diagnostice.
 • Rovněž poskytují informace o dostupných možnostech a mohou poskytnout doporučení na zdravotnické služby, zdravotnické pracovníky a na podpůrné skupiny.

Cíle genetického poradenství:

 • Pomáhat rodině lépe porozumět genetickému onemocnění
 • Diskutovat o možnostech léčby onemocnění; o rizicích a přínosech dalšího testování a dalších možnostech
 • Přivést jednotlivce a rodinu do kontaktu s odborníky, jejichž cílem je poskytování lékařské péče a/nebo psychologické podpory
 • Snižovat úzkost související s genetickou změnou či onemocněním

Genetické poradenství může být poskytnuto před, během nebo po genetickém vyšetření

 • Genetické poradenství před genetickým vyšetřením pomáhá pochopit užitečnost genetických vyšetření a výsledků, které z nich mohou vyplynout. Na jeho základě se můžete rozhodnout zda genetické vyšetření podstoupíte či nikoliv.
 • Genetické poradenství po genetickém vyšetření vám pomáhá lépe porozumět výsledkům vašich testů i možnostem léčby a odkázat vás na další poskytovatele zdravotní péče a/nebo podpůrné skupiny.
 • Genetické poradenství v průběhu genetického vyšetřování se poskytuje v případě, že ošetřující lékař nebo vyšetřovaný požádá o vysvětlení

Kdy může být genetické poradenství ve vašem životě potřebné:

• Péče o vaše zdraví: Genetické poradenství pro dospělé zahrnuje specializované oblasti, jako je rakovina, neurologie a kardiologie. Genetické poradenství může být užitečné, pokud máte příznaky onemocnění nebo máte v rodinné anamnéze stav, který zvyšuje pravděpodobnost, že budete postiženi tímto stavem, včetně:

 • Dědičný nádorový syndrom (např. nádory prsu, vaječníků, tlustého střeva, ledvin atd.)
 • Familiární hypercholesterolémie
 • Svalová dystrofie a další svalová onemocnění, jako je Pompeho choroba
 • Neurologická onemocnění (např. Charcot-Marie-Tooth, familiární amyloidní polyneuropatie, autozomálně dominantní ataxie atd.)
 • Dědičné metabolické poruchy, jako je Gaucherova choroba, Tay-Sachsova choroba, Fabryho choroba, Friedreichova ataxie atd.
 • Monogenní dědičná onemocnění, jako je neurofibromatóza typu 1 a 2, Huntingtonova choroba atd
 • Kardiovaskulární onemocnění, jako jsou kardiomyopatie, arytmogenní syndromy a dědičné angiopatie související s aneuryzmatem (včetně syndromických forem, jako jsou syndromy Marfana, Noonana, Costella atd.)
 • Mitochondriální onemocnění zděděná výhradně od matky, jako jsou syndromy MELAS a MERRF
 • Při plánování těhotenství: Genetické poradenství před otěhotněním může vyřešit obavy z faktorů, které by mohly ovlivnit vaše dítě v kojeneckém věku nebo v dětství nebo vaši schopnost otěhotnět.
 • Identifikovat genetické změny nebo onemocnění, které se vyskytují ve vaší rodině nebo v rodině vašeho partnera
 • Určit genetické/vrozené vady