Image
Loading

HerediGENE®

HerediGENE® je diagnostický multigenový test pro vyšetřování dědičných (hereditárních) nádorů, který analyzuje 52 genů, včetně genů BRCA1 a BRCA2, které se podílejí na zvýšeném riziku vzniku zhoubných nádorů prsu, vaječníků, prostaty, tlustého střeva a konečníku, ale I dalších hereditárních nádorů.

 • HerediGENE® může být použit jako nástroj pro prevenci Jedinci, u kterých bude potvrzena přítomnost patogenní mutace, mohou podstoupit profylaktickou operaci a/nebo farmakoterapii, což dramaticky sníží pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění.
 • HerediGENE® nabízí lékařům informace potřebné pro personalizované léčbu (chirurgickou a/nebo farmakologickou) jejich pacientů.
 • HerediGENE® může být použit k identifikaci rodinných příslušníků s vysokým rizikem vzniku nádoru.
 • Všichni jedinci s rakovinou prsu podle globálních doporučení ASBrS (Americká společnost prsních chirurgů)
 • Jedinci s jakýmkoli typem nádorového onemocnění v raném věku
 • Jedinci s oboustranným karcinomem prsu a/nebo karcinomem vaječníků
 • Jedinci se stejným typem nádoru jaký se vyskytl u blízkých příbuzných a výskyt nádoru ve více generacích rodiny
 • Jedinci se vzácnými nádory objevujícími se v jakémkoli věku
 • Jedinci s příbuznými prvního stupně, kteří prodělali nádorové onemocnění v raném věku nebo u kterých byla zjištěna přítomnost známé genové mutace.
 • Jedinci, u kterých se vyvinou stovky nebo tisíce polypů
 • Muži s karcinomem prsu

Typy nádorů, které test HerediGENE® pokrývá
Nádory prsu, tlustého střeva, prostaty, pankreatu, ovaria, žaludku, štítné žlázy, ledvin, endometria a melanom

Nádorové syndromy k jejichž potvrzení test HerediGENE® přispívá
Syndrom hereditárních nádorů prsu a ovaria, Lynchův syndrom, Cowdenův syndrom, Li-Fraumeni syndrom, Peutz-Jeghers syndrom, familiární adenomatózní polypóza (FAP), Von-Hippel Lindau syndrom, mnohočetná endokrinní neoplázie (MEN) a další.

Specifikace testu

Osoba s dědičnou patogenní genovou mutací je vystavena zvýšenému riziku vzniku určitého typu nádoru.Genový profil protonabízí důležité informace pro léčbu pacientů apéčio ně a jejich rodiny.

HerediGENE®analyzuje 52 genů,které se podílejí na zvýšené náchylnosti k nádorovým onemocněním, z nichž 21 souvisí s mechanismem opravy poškozené DNA pomocí homologní rekombinace (HR).

 • Test pomáhá lékařům vybrat pro jedince nejlepší plán chirurgické a/nebo farmakologické léčby.
 • Pomocí testu lze zjistit, kteří ze členů rodiny jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku nádoru.
 • Na druhou stranu test identifikuje jedince, kteří nejsou nositeli patogenní mutace a tak je zbaví obav a stresu z možného vzniku dědičného nádorového onemocnění.

Proč používat test HerediGENE®

 • Test HerediGENE® je navržen tak, aby zajistil maximální citlivost a přesnost. Používá se pokročilá technologie sekvenování nové generace (NGS) a všechny nálezy jsou klasifikovány pomocí nejspolehlivějších a nejaktualizovanějších databází našeho oddělení bioinformatiky.
 • Mnoho genů je analyzováno současně z malého množství krve nebo slin, ve velmi krátkém čase a s nízkými náklady.
 • Náš zkušený vědecký tým průběžně poskytuje odbornou podporu lékařům i pacientům.
 • Poskytujeme bezplatné genetické poradenství. Podrobná rodinná zdravotní anamnéza a genetické poradenství před, během a po vyšetření.

HerediGENE® test analyzuje následující geny:

Tlusté střevoPrsPankreasVaječníkŽaludekMelanomEndometriumEndokrinníProstataHRDAsociované syndromy
APCAPCAPC APCFamiliární adenomatózní polypóza (FAP)
ATMATMATMATMATMTeleangiektatická ataxie (recesivní)
AXIN2Polypóza / Oligodoncie
BARD1BARD1BARD1
BMPR1ABMPR1ASyndrom juvenilní polypózy
BRCA1BRCA1BRCA1BRCA1BRCA1BRCA1Hereditární karcinomy psu a ovaria
BRCA2BRCA2BRCA2BRCA2BRCA2BRCA2Hereditární karcinomy psu a ovaria Fanconiho anemie FA-D1 (recesivní)
BRIP1BRIP1BRIP1Fanconiho anemie FA-D1 (recesivní)
CDH1CDH1Hereditární difuzní karcinom žaludku
CDK4
CDKN2ACDKN2ASyndrom familiárních atypických névů a melanomu (FAMMM)
CHEK2CHEK2CHEK2CHEK2
EPCAMEPCAMEPCAMEPCAMLynchův syndrom
FANCAFanconiho anemie FA-A (recesivní)
FANCLFanconiho anemie FA-L (recesivní)
FANCMFanconiho anemie FA-M (recesivní)
HOXB13
MEN1Mnohočetná endokrinní neoplázie (MEN) Typ 1
MLH1MLH1MLH1MLH1MLH1Lynchův syndrome / (CMMRD), (recesivní)
MRE11Porucha podobná teleangiektatické ataxii (recesivní)
MSH2MSH2MSH2MSH2MSH2Lynchův syndrom
MSH3Adenomatózní polypóza (recesivní)
MSH6MSH6MSH6MSH6Lynchův syndrom
MUTYHMUTYH-asociovaná polypóza
NBNNBNNijmegenský syndrom lomivosti chromosomů (recesivní)
NF1NF1NF1NF1Neurofibromatóza typu 1
NTHL1Adenomatózní polypóza (recesivní)
PALB2PALB2PALB2PALB2PALB2Fanconiho anemie FA-N (recesivní)
PMS2PMS2PMS2Lynchův syndrom
POLEAdenomatózní polypóza
POLD1Adenomatózní polypóza
PPP2R2A
PTENPTENPTENPTENPTENCowdenova nemoc
RAD50RAD50Porucha podobná Nijmengenskému syndromu lomivosti (recesivní)
RAD51B
RAD51CRAD51CRAD51CFanconiho anemie FA-O (recesivní)
RAD51DRAD51DRAD51DFanconiho anemie (recesivní)
RETMnohočetná endokrinní neoplázie (MEN) Typ 2
SMAD4SMAD4Juvenilní polypóza/ Hereditární hemoragická teleangiektázie (HHT)
SMARCA4Autosomálně dominantní malobuněčný karcinom ovaria hyperkalcemického typu (SCCOTH), autosomálně dominantní syndrom predispozice rabdoidním nádorům Typ 2 (RTPS2)
STK11STK11STK11STK11STK11STK11Peutz-Jeghers syndrom
TP53TP53TP53TP53TP53Li-Fraumeni syndrom
VHLvon Hippel-Lindau syndrom

Rodinná anamnéza - Rodinná -
Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

Vyšetření zahrnuje především výskyt nádorů prsu a vaječníků, prostaty, tlustého střeva a konečníku, slinivky břišní, ledvin, žaludku, štítné žlázy a melanomu.

Jsou zahrnuty geny BRCA1/2?

Ano, kromě 41 dalších genů zobrazených v panelu jsou zahrnuty geny BRCA1/2.

Pokud je nalezena patogenní mutace, měli by být testováni všichni členové rodiny?

Výsledky získané pomocí testu HerediGENE® jsou užitečné pro celou rodinu, protože ke zvýšení rizika vzniku nádorového onemocnění stačí, aby člověk zdědil mutaci od jednoho z rodičů. Dítě, jehož rodič je přenašečem mutace, má 50% šanci, že mutaci zdědí. Vzdálenější příbuzní jsou také vystaveni riziku přenášení mutace. Jedinci, kteří mohou být nositeli zděděné genové mutace, mohou být identifikováni prostřednictvím genetického vyšetření. Syndromy dědičné náchylnosti k nádorovým onemocněním se týkají různých typů nádorů. Takže například zjištěná mutace zvyšující náchylnost ke vzniku karcinomu prsu nebo vaječníků může

Za kolik dní budou výsledky k dispozici?

Výsledky vyšetření budou k dispozici do 20 pracovních dnů.

Jaký typ vzorku je pro test vyžadován?

Plná periferní krev v EDTA lahvičkách (2 lahvičky) nebo sliny ve speciální sadě dodávané naší společností

Provádí se odběr krve v zařízení Genekor?

Ne, společnost neprovádí odběry krve, takže byste nás měli kontaktovat na čísle +30 210- 6032138 a my vám poradíme.

Je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění?

Pokud jde o odeslání a přijetí vzorku pro vyšetření se obraťte prosím na sekretariát společnosti.

Po spuštění elektronického předepisování pro testování mutace genu BRCA 1,2 pro dědičnou rakovinu prsu a vaječníků naleznete níže šablonu elektronického předpisu s příslušnými podrobnými pokyny pro elektronické předepisování genů BRCA 1,2 pro 4 různé případy.

Případ 1: Ženy s diagnózou karcinomu prsu ve věku méně než 45 let
Případ 2: Ženy s diagnózou karcinomu prsu ve věku 45 let a více, s pozitivní rodinnou anamnézou
Případ 3: Ženy s diagnózou maligního epiteliálního novotvaru vaječníku
Případ 4: Ženy se známou mutací BRCA1/2 v rodině.

Jak provedu platbu za test?

Platbu lze provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou

Jak odešlu vzorek a obdržím výsledky?

Pokud jde o doručení a přijetí vzorku, obraťte se prosím na sekretariát společnosti Genekor. Výsledky budou zaslány vašemu lékaři a vám prostřednictvím e-mailu.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.