Image
Loading

Avantect®

Avantect® je genový test pro tekutou biopsii, který detekuje genetické a epigenetické mutace v cirkulující volné nádorové DNA (cfDNA), která je spojena s karcinomem pankreatu. Pomocí této metody můžeme karcinom pankreatu odhalit rychleji než jinými metodami a nádor dokážeme zachytit v raném stadiu.

Identifikace pacientů s vysokým rizikem vzniku karcinomu slinivky břišní

Aktivní vyhledávání karcinomu pankreatu se provádí v mnoha specializovaných centrech, nicméně obvykle není proveditelný kvůli nedostatku účinných a cenově dostupných diagnostických testů.

Výskyt karcinomu pankreatu je s přibývajícím věkem častější, přičemž více než 90 % případů je diagnostikováno u lidí starších 50 let.
Asi v 90 % případů se jedná o sporadický karcinom pankreatu, zbývajících 10 % je podmíněno geneticky.

Upřednostnění významné vysoce rizikové populace

Diabetes mellitus je již dlouho uznáván jako rizikový faktor pro vznik karcinomu slinivky břišní. Nové důkazy potvrzují kritický vztah mezi karcinomem pankreatu a čerstvě diagnostikovaným diabetem (<3 roky),

který zvyšuje riziko vzniku nádoru a může hrát kauzální roli, na druhou stranu nově vzniklý diabetes může být ve skutečnosti důsledkem existence karcinomu pankreatu. (Zhruba u 1 % pacientů s nově vzniklým diabetem 2. typu ve věku nad 50 let bude v průběhu následujících 3 let diagnostikován karcinom pankreatu).

Aktivní vyhledávání lidí s rodinnou anamnézou karcinomu slinivky břišní

Na základě mezinárodních doporučení se aktivní vyhledávání (skríning) karcinomu slinivky břišní doporučuje u:

  • Přenašečů mutací STK11, CDKN2A bez ohledu na rodinnou anamnézu
  • Přenašečů mutací ATM, BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, PALB2, TP53, existuje-li alespoň jeden příbuzný 1. nebo 2. stupně s karcinomem pankreatu
  • Pacientů s hereditární pankreatitidou (mutace v genech PRSS1, SPINK1)
  • Pacientů s chronickou pankreatitidou (20 let od počáteční diagnózy)

Optimalizovaná výkonnost testu u vysoce rizikových pacientů

Test Avantect® byl validován u pacientů s vysokým rizikem vzniku karcinomu pankreatu, včetně pacientů ve věku 50 let a starších, u kterých byl nedávno diagnostikován diabetes 2. typu (<<3 roky) a u pacientů s rodinnou anamnézou.

Test Avantect® vykazuje pro detekci časných stadií I. a II. karcinomu pankreatu senzitivitu 66,7 % a specificitu 96,9 %.

Image

Často kladené dotazy

Pro koho je test Avantect® určen?

Test Avantect® je určen pacientům s vysokým rizikem vzniku karcinomu slinivky břišní. Například může být doporučen pacientům ve věku ≥50 let s nově diagnostikovaným diabetem 2. typu (do 36 měsíců) jako součást úsilí v detekci a léčebné péči karcinomu pankreatu.

Jak dlouho trvá, než dostanu výsledky?

15 pracovních dnů

Jaký typ vzorku je pro test Avantect® potřeba?

Pro provedení testu Avantect® je zapotřebí 10 ml krve v každé ze dvou odběrových zkumavek Streck™ Bezbuněčná DNA BCT®, dodávaných společností Genekor v testovací sadě.

Je test hrazen veřejným/soukromým pojištěním?

Informace o nákladech na test vám poskytne pojišťovna nebo naše společnost.

Jak mohu poslat svůj vzorek?

Genekor je odpovědný za všechny nezbytné postupy pro příjem a vrácení vašeho vzorku. V případě, že chcete naplánovat odeslání a vrácení vzorku, prosím kontaktujte nás.

Jak provedu platbu za test?

Platbu lze provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou.

Jak obdržím své výsledky?

Vaše výsledky budou zaslány vašemu praktickému lékaři prostřednictvím zabezpečené sítě a vám prostřednictvím e-mailu.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.