Image
Loading

Mikrosatelitní nestabilita (MSI)

Vyšetření nestability mikrosatelitů pomáhá při výběru nejvhodnější léčby i následné personalizované léčby nádorů. MSI se nejčastěji vyskytuje u karcinomu endometria karcinomu tlustého střeva. Méně často lze MSI zjisti u karcinomu děložního čípku, karcinomu žaludku, glioblastomu, melanomu, ovariálních karcinomů a karcinomu prostaty.

  • Určuje prognózu u pacientů s kolorektálním karcinomem (CLC) ve stadiu II.
  • Identifikuje pacienty se zvýšenou pravděpodobností vzniku hereditárního nepolypózního kolorektálního karcinomu (HNPCC) a některých dalších typů nádorů (Lynchův syndrom).
  • Pomáhá s výběrem pacientů vhodných k vyšetření testem ColonAiQ*
  • Pomáhá předpovídat účinnost léčby 5-FU.
  • Předikuje odpověď pacienta na imunoterapii.

NádorPrevalence MSIHistologie
Karcinom prsu<1 % u mladých žen s HNPCC
Karcinom hrdla děložního5%Pokročilé nádory
Kolorektální karcinom15%Všechny nádory
Endometriální karcinomAž 33 %40 % nádory endometria a 2 % serózní karcinomy
Karcinom žaludku15%Všechny nádory
Gliom0-33%Kontroverzní data, děti a dospívající
Karcinomy hlavy a krku (HNCA)Žádná
Hepatocelulární karcinom<1%
Karcinomy plic<1%
Melanom2-77%Rozporuplná data
Ovariální karcinomy10%Všechny nádory
Pankreatický a periampulární karcinom1 % sporadické duktální adenokarcinomy pankreatu (PDAC), 10 % periampulární karcinomyVšechny nádory
Karcinom prostatyAž 12 %Nádory v pokročilém stadiu
Karcinom ledviny (RCC)Žádná
SarkomŽádná
Nádory mazových žláz25%Všechny nádory
Karcinom štít é žlázy 1%Všechny nádory

Specifikace testu MSI

Nestabilita mikrosatelitů, které jsou v rámci celého genomu spojovány se vznikem nádorů bývá spojena s lepší odpovědí nádorů na imunoterapii. K vysoké mikrosatelitní nestabilitě (MSI-H) dochází, když je funkce systému opravy nesprávného párování bází DNA (MMR) narušena.

Genomová DNA je extrahována z nádorové tkáně, po jejím mikroskopickém vyšetření a nežádoucích částí tkáně (makrodisekce). Test založený na sekvenování nové generace (NGS) využívající 76 markerů k posouzení stavu mikrosatelitní nestability (MSI) ve vzorcích nádorové a normální tkáně, s využitím technologie cílené sekvenace Ion Ampliseq.

Sekvenování se provádí pomocí sekvenační platformy nové generace Ion Gene Studio S5 Prime System (Thermo Fisher Scientific). Test poskytuje výsledky pro jednotlivé mikrosatelity a generuje skóre MSI. Výsledek vyšetření vzorku je považován za pozitivní, pokud je skóre MSI >30.

U pacientů, u kterých je vyžadováno výhradně posouzení jejich odpovědi na imunoterapii, se doporučuje provedení testu imunitní odpovědi (Immune Response), který zahrnuje tři biologické ukazatele predikující odpověď na imunoterapii: TMB, MSI &amp; PDL1.

Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

Test pokrývá všechny typy nádorů a pomáhá předpovídat odpověď pacientů na imunoterapii. MSI se nejčastěji vyskytuje u karcinomů endometria a kolorektálních karcinomů endometria. Méně často lze MSI zjisti u karcinomu děložního čípku, karcinomu žaludku, glioblastomu, melanomu, ovariálních karcinomů a karcinomu prostaty.

Za kolik dní jsou výsledky doručeny?

Výsledky jsou doručeny do 7 pracovních dnů.

Jaký typ vzorku je pro test vyžadován?

Pro test je zapotřebí buď bloček nádorové tkáně zalitý v parafinu nebo nebarvené parafínové řezy na podložním sklíčku.

Je test hrazen nějakým veřejným/soukromým pojištěním?

Informace o pokrytí nákladů na vyšetření a související informace naleznete zde.

Jak provedu platbu za test?

Platbu lze provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou

Jak odešlu vzorek a obdržím výsledky?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com