Image
Loading

Kdo jsme

Genekor Medical S.A. je nadnárodní společnost, která se skládá ze sítě molekulárně biologických laboratoří. Specializujeme se na vývoj a provádění molekulárních analýz / molekulárních testů pro diagnostiku, stanovení prognózy a léčbu onemocnění, jako jsou zhoubné nádory, kardiovaskulární onemocnění a neurologické poruchy, s využitím nejmodernějších technologií. Naším cílem je umožnit lékařům aplikovat precizní medicínu u svých pacientů. Společnost Genekor byla založena v roce 2007 a provozuje čtyři různé divize:

 • Oddělení výzkumu a vývoje molekulárních analýz
 • Oddělení molekulárních analýz
 • Oddělení bioinformatiky
 • Oddělení vědecké podpory a genetického poradenství

Náš cíl

Naším cílem ve společnosti Genekor Medical S.A. je zásadně změnit individualizovanou léčbu pacientů díky vývoji a poskytování vysoce citlivých a specifických molekulárních testů, které jsou použitelné v běžné klinické praxi, využívají nejmodernější technologie a pomáhají lékařům při používání nejmodernějších nástrojů pro individualizovanou medicínu po celém světě.

 

 

Společnost Genekor se neustále vyvíjí, zdokonaluje a investuje do nejmodernějšího vybavení, poskytuje specializované služby v oblasti molekulární genetiky na celosvětovém trhu.

Osvědčení

Vedení společnosti GeneKor Medical S.A. a její vědecký tým se zaměřují na poskytování spolehlivých molekulárních testů v nejvyšší kvalitě.

 • Specializované laboratoře společnosti GeneKor Medical S.A. jsou akreditovány společností Hellenic Accreditation Systems S.A (ESYD) podle normy ELOT EN ISO 15189:2012 (osvědčení č. 822) tak, jak jsou uvedeny v příslušných přílohách O.S.O.A. (Úředně stanovený rozsah osvědčení)
 • Společnost GeneKor Medical SA je certifikována podle normy ISO 9001:2015 (osvědčení č. 041150049) a podle normy ELOT ISO/IEC 27001:2013 (osvědčení č. 048190009) společností TÜV NORD HELLAS.
 • Společnost GENEKOR Medical S.A. se účastní externích programů kontroly kvality, aby zajistila vysokou kvalitu poskytování molekulárních testů.

 

Společnost GENEKOR Medical S.A. se podílí na externích programech kontroly kvality pro:

 • Analýzu mutací genů BRCA1 a BRCA2 (geny určující zvýšenou náchylnost ke vzniku karcinomu prsu) – EMQN & CAP
 • Analýzu somatických mutací genů EGFR, BRAF, KRAS, KIT, NRAS, HRAS & PDGFRA – EMQN- GenQA-CAP
 • Analýzu mikrosatelitní nestability (MSI) – GenQA
 • Kvalitativní a kvantitativní stanovení změn uspořádání genu ALK – UKNEQAS (ICC&ISH)
 • Kvalitativní a kvantitativní stanovení zvýšené exprese genu HER2/NEU – UKNEQAS (ICC&ISH)

Klinická specializace

Klinická odbornost společnosti Genekor se zaměřuje na:
 • Zjištění profilu molekulární odpovědi na léčbu

 • Zjišťování hereditárních (dědičných) syndromů

 • Farmakogenomiku

 • Vědeckou podporu a genetické poradenství

Image

Reference lékařů

"Odborníci Genekor Medical S.A. jsou pro lékaře cenným partnerem, mají hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti molekulární onkologie, stejně jako pochopení pro potřeby a požadavky lékařské praxe. Poskytují rychlé, podrobné a spolehlivé výsledky. "

Dr. Vassilios Venizelos

Specializacde: Prsní chirurg
Pozice:
Ředitel oddělení chirurgie prsu Metropolitní nemocnice
Prezident Řecké společnosti prsní chirurgie (HBSS)

"Se společností Genekor spolupracuji již více než 15 let. Společnost má moji plnou důvěru, protože používá velmi moderní technologie a metody, díky nimž jsou výsledky, které dostávám, skutečně spolehlivé. Jednou z výhod společnosti Genekoru jsou podrobné a jednoznačné odborné zprávy a průběžná vědecká podpora, které jsou velmi užitečné a velice ceněné. Za zmínku stojí také spolehlivá každodenní spolupráce při odběru vzorků a okamžité informace o výsledcích na webu. V neposlední řadě jsou pracovníci společnosti vždy ochotni podpořit související výzkumné, školící a vzdělávací projekty."

Dr. Christos J.Markopoulos

Profesor chirurgie– Lékařská fakulta Athenské university
President Evropské unie odborných lékařů a Evropského chirurgického výboru (UEMS – EBS) - divize prsní chirurgie

"Genekor Medical S.A. je společnost, které důvěřuji, když ve své praxi řeším pacienty s komplikovaným nádorovým onemocněním. Postupy a zprávy jsou velmi profesionální a důkladné, ale také přesné a rychlé. Všichni pracovníci společnosti projevují skutečný zájem o pacienta i lékaře, se kterým spolupracují."

Dr. Paris Kosmidis

Pozice: Přednosta oddělení patologie a onkologie nemocnice Hygeia
Předseda vědecké rady nemocnice Hygeia

"Zkušenosti společnosti Genekor s molekulárním testováním a hodnocením nádorů usnadnily a zjednodušily zavedení precizní medicíny do každodenní klinické praxe. Rozhodně doporučuji Genekor Medical pro genetická vyšetření, která jsou vyžadována, zejména pokud se jedná o agresivní a vzácné druhy nádorů."

Athena Christopoulou, MD,PhD

Pozice: Přednostka Oddělení patologie a onkologie nemocnice
St. Andreas v Patrasu

"Spolehlivost a důslednost společnosti Genekor, to jsou důvody, proč s touto společností spolupracuji již více než 9 let. Věřím výsledkům, protože technologie a ověřovací techniky, které používají, mě ujišťují o jejich platnosti. Vědečtí konzultanti jsou také neustále k dispozici jak průběhu vyšetření, tak při sdělování výsledků vyšetření a jejich interpretaci."

Mircea GONGU, MD

Pozice: Vedoucí pracovník onkologického oddělení MEDEUROPA v Bukurešti

"Genekor vždy poskytuje podrobné a srozumitelné zprávy. Specialisté Genekor také úzce spolupracují s lékařem v každém kroku vyšetřovacího procesu pacienta a při poskytování zprávy o výsledcích vyšetření."

Gabriel Cristian VIISOREANU, MD

Pozice: : Vedoucí pracovník onkochirurgického oddělení soukromé nemocnice MONZA v Bukurešti