Image
Loading

Com.Pl.it DX® Lung

Multigenový test ComPlit DX® poskytuje důležité informace o biologii nádoru a může vést k identifikaci nádorových mutací známých též jako "řídící mutace". Tyto informace pomáhají lékaři i pacientovi při výběru té nejúčinnější personalizované léčby.

Výběr vhodného léčebného plánu pro pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic

Multigenový test ComPlit DX® Lung je určen speciálně pro pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), ale lze jej použít i u jiných typů solidních nádorů, včetně onemocnění s neznámým primárním nádorem.

  • Určuje molekulární profil (genové mutace) nádoru a v případech mnohočetných mutací též interakce mezi různými geny.
  • Identifikuje léky schválené pro daný typ nádoru, které cíleně působí buď na mutovaný gen (geny), nebo na signální dráhy, na kterých se podílejí.
  • Identifikuje mutace spojené s rezistencí na cílenou léčbu.
  • Doporučuje léčbu, která je schválena pro konkrétní mutaci, ale u jiného typu nádoru (off-label) a/nebo indikuje léčbu, která je v současné době ověřována v klinických studiích.

Genový panel

AKT1ALKBRAF CDKN2A CTNNB1 DDR2
EGFR ERBB2 FBXW7 FGFR1 FGFR2 FGFR3
HRAS KEAP KRASMAP2K1 MET NOTCH1
NRAS PIK3CAPOLE PTEN RET SMAD4
PTENSMAD4SMARCA4 STK11 TP53

7 genů se změnou v jejich uspořádání

ALK MET NTRK1 NTRK2 NTRK3 RET ROS1

Biologické ukazatele (markery) pro oblast imunoterapie

PD-L1

Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

Je určen pro pacienty se zhoubným nádorem plic. Může být také použit u jiných typů solidních nádorů, včetně těch u nichž je primární nádor neznámý.

Za kolik dní budou výsledky k dispozici?

Výsledky testu Com.Pl.i.t DX® Lung budou k dispozici za 10–15 pracovních dnů.

Jaký typ vzorku je vyžadován pro test Com.Pl.i.t DX® Lung?

Pro vyšetření pomocí testu Com.Pl.i.t.DX® Lung potřebujeme bloček nádorové tkáně zalité v parafinu nebo alternativně nebarvené parafínové řezy rozprostřené na podložním sklíčku (sušené na vzduchu, ne v troubě). Přesněji řečeno, potřebujeme 4 řezy o tloušťce 3 μm a 6 řezů o tloušťce 10 μm.

Existují nějaké zvláštní přepravní podmínky?

Vzorek by měl být uchováván při pokojové teplotě (25 °C). Během letní sezóny doporučujeme mít v přepravní soupravě vak s ledem (ten by se neměl vzorku přímo dotýkat).

Je test hrazen veřejným/soukromým pojištěním?

Informace o nákladech na test vám poskytne pojišťovna nebo naše společnost.

Jak provedu platbu za test?

Platbu lze provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou.

Jak mohu poslat svůj vzorek?

Genekor je odpovědný za všechny nezbytné postupy pro příjem a vrácení vašeho vzorku. V případě, že chcete naplánovat odeslání a vrácení vzorku, prosím kontaktujte nás.

Jak obdržím své výsledky?

Vaše výsledky budou zaslány vašemu praktickému lékaři prostřednictvím zabezpečené sítě a vám prostřednictvím e-mailu.

Proč musím podepsat formulář informovaného souhlasu?

Společnost GeneKor Medical SA je certifikována podle normy ISO 9001:2015 (osvědčení č. 041150049) a podle normy ELOT ISO/IEC 27001:2013 (osvědčení č. 048190009) společností TUV NORD HELLAS, která vyžaduje písemný souhlas každého pacienta s použitím jeho genetického materiálu k testování.

Je to nezbytné i podle předpisů o ochraně osobních údajů.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.