Image
Loading

prime DX® Liquid

Nový test prime DX® Liquid se podobně jako test prime DX® skládá z panelu 1021 genů, který analyzuje biologické ukazatele pro imunoterapii, TMB, MSI a HLA, což umožňuje ošetřujícímu lékaři naplánovat účinnou léčbu pacienta, včetně využití imunoterapie, chemoterapie a inhibitorů PARP a posoudit způsobilost pacienta k účasti v klinických studiích.

Navíc,

Test prime DX® Liquid analyzuje geny, které se podílejí na genetické predispozici k nádorovým onemocněním, a poskytuje tak lékaři informace o pravděpodobnosti dědičného nádorového syndromu.

 • Když není k dispozici dostatek tkáně nebo nedávná biopsie
 • Když je kvalita tkáně špatná
 • Při metastazujícím a víceložiskovém onemocnění
 • Po provedené léčbě, za účelem vyhodnocení odpovědi pacienta na léčbu
 • Pokud u pacienta dojde k relapsu nádorového onemocnění a je potřeba analyzovat molekulární profil, při nemožnosti provést novou biopsii z nádorového ložiska

Tekutá biopsie – výhody

Pro vyšetření molekulárního profilu nádoru je prvou volbou vyšetření vzorku nádorové tkáně získaného biopsií. Tekutá biopsie je alternativní metoda, při které se ze vzorku krve izoluje a vyšetřuje volně cirkulující genetický materiál, cirkulující nádorová DNA (ctDNA).
 • Neinvazivní metoda (odběr vzorku krve)

 • Možnost opakovaných analýz – při sledování průběhu onemocnění

 • Nízká četnost selhání testu (~3 %) v důsledku nevhodnosti materiálu

 • Lepší posouzení genetické heterogenity nádoru

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH

Výsledky vyšetření testem prime DX® Liquid obsahují podrobné vysvětlení všech zjištění, včetně následujících informací:
 • Molekulární profil nádorové tkáně s podrobnostmi o specifických genových mutacích a interaktivním přístupem k informacím souvisejícím s konkrétním genem .

 • Návrhy schválených terapií, které mohou být velkým přínosem pro konkrétního pacienta, s interaktivním přístupem ke klinickým studiím.

 • Navrhované off-label léčby, které mohou být pro pacienta zvláště přínosné díky interaktivnímu přístupu ke klinickým studiím

 • Návrhy výzkumných terapií, s interaktivním přístupem ke klinickým studiím.

 • Terapie s přidruženou rezistencí, které nebudou pro konkrétního pacienta přínosem.

 • Návrhy léčiv s doloženými indikacemi.

Technické vlastnosti testu prime DX® Liquid

Nový prime DX® test je založen na pokročilé molekulární technologii využívající techniku hybridizačního záchytu v rámci cíleného sekvenování nové generace NGS s jedinečnými molekulárními indikátory UMIs. Test využívá Oncology Multi-Gene Variant Assay (GenePlus), což je kvalitativní diagnostický test in vitro (CE-IVD), který detekuje varianty v 1021 genech spojovaných s nádory, a genové přestavby/fúze ve 38 genech.

Analyzuje biologické ukazatele odpovědi na imunoterapii, včetně detekce HLA a biologické ukazatele odpovědi na chemoterapii.

MGI-DNBSEQ-G400 je CE-IVD platforma, která umožňuje současné zpracování více vzorků s vysokou citlivostí a specificitou, což vede k rychlejším a spolehlivějším výsledkům, při celkově nižších nákladech.

Image

Lékaři často kladené dotazy

Kteří pacienti jsou vhodní k provedení testu?

Vhodní jsou všichni pacienti se solidním nádorem v případě, že není k dispozici dostačující vzorek nádorové tkáně z biopsie nebo biopsii nelze provést.

Jak dlouho trvá, než dostanu výsledky?

 

15 pracovních dnů

Jaký druh vzorku a v jakém množství je potřeba pro test?

 

Pro provedení testu prime DX® Liquid potřebujeme krev ve speciálních odběrových zkumavkách, které obdržíte od společnosti Genekor. (Bezbuněčná DNA BCT® (10 ml) a Bezbuněčná RNA BCT® (10 ml)).

Proč je nutné analyzovat tolik genů?

 • Množství a kvalita informací
 • Zkrácený čas
 • Snížené náklady

Vzhledem k tomu, že stále více cílených terapií se zaměřuje na genové změny zjištěné u malého počtu pacientů, multigenový panel vede ke generování velkého množství víceúrovňových informací s užitnou hodnotou, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost nalezení personalizovaného léčebného plánu pro konkrétního pacienta.

Ukázalo se také, že čím více genů je analyzováno, tím spolehlivější jsou výsledky hodnocení celkové mutační zátěže (TMB).

Existují nějaké zvláštní podmínky pro přepravu?

Vzorek krve (tekutá biopsie) by měl být transportován v podmínkách do 20°C.

Image

Často kladené otázky pacientů

Proč bych měl podepsat formulář informovaného souhlasu?

 

Pro použití genetického materiálu pacienta k testování vyžadují normy ELOT EN ISO9001:2008 a ELOT EN ISO15189:2012 písemný souhlas každého pacienta.

Je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění?

Pro informace o pokrytí nákladů na test prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo společnost Genekor.

Jak jako samoplátce provedu platbu za test?

 

Platbu lze jako samoplátce provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou.

Jak mohu poslat svůj vzorek?

 

Chcete-li naplánovat vyzvednutí a vrácení vašeho vzorku, kontaktujte nás.

Jak obdržím své výsledky?

 

Vaše výsledky jsou sdíleny s vaším praktickým lékařem prostřednictvím e-mailu.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.