Image
Loading

Reakce na imunoterapii

Tento test zlepšuje predikci odpovědi pacienta na imunoterapii u mnoha typů rakoviny a pomáhá lékaři zvolit nejvhodnější individualizovanou léčbu.
TMB neboli nádorová mutace je nezávislý prediktivní biomarker schválený FDA, který je spojován s odpovědí pacienta na imunoterapii.
Nádorová mutace (TMB) označuje celkový počet somatických mutací přítomných v genomu nádoru. Nádory s vysokou mutační zátěží mohou mít vyšší míru neoantigenů, u kterých by se v zásadě dalo očekávat, že budou více imunogenní než nádory s poměrně nízkou mutační zátěží.

Technické vlastnosti testu TMB

Test se provádí pomocí testu Oncomine™ Tumor Mutation Load Assay (409 genů). Jedná se o robustní cílený test sekvenování nové generace (NGS), který poskytuje přesnou kvantifikaci somatických mutací pro posouzení zátěže nádorovými mutacemi v tkáních fixovaných ve formalínu a zalitých v parafinu (FFPE).

U pacientů, u kterých je vyžadováno výhradně posouzení jejich odpovědi na imunoterapii, se doporučuje provedení testu imunitní odpovědi (Immune Response), který zahrnuje tři biologické ukazatele predikující odpověď na imunoterapii: TMB, MSI & PDL1.

Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

Test pokrývá všechny typy rakoviny a pomáhá lépe předvídat reakci pacientů na imunoterapii.

Za kolik dní budou výsledky k dispozici?

Výsledky budou k dispozici do 10 pracovních dnů.

Jaký typ vzorku je pro test vyžadován?

Pro test je zapotřebí buď bloček nádorové tkáně zalitý v parafinu nebo nebarvené parafínové řezy na podložním sklíčku.

Je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění?

O pokrytí nákladů a souvisejících informacích se prosím obraťte na sekretariát společnost Genekor: zde.

Jak provedu platbu za test?

Platbu lze provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou

Jak odešlu vzorek a obdržím výsledky?

Pokud jde o doručení a přijetí vzorku, obraťte se prosím na sekretariát společnosti Genekor. Výsledky budou zaslány vašemu lékaři a vám prostřednictvím e-mailu.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com