Image
Loading

Com.pl.it DX® Colon

Multigenový test Com.pl.it DX® Colon zahrnuje geny s mutacemi, které se pojí s kolorektálním karcinomem. Analýza mnoha z těchto genů je nepostradatelná pro návrh personalizovaného léčebného plánu u pacientů s kolorektálním karcinomem.

  • Určuje molekulární profil (genové mutace) nádoru a v případech mnohočetných mutací též interakce mezi různými geny
  • Identifikuje léky schválené pro daný typ nádoru, které cíleně působí buď na mutovaný gen (geny), nebo na signální dráhy, na kterých se podílejí
  • Identifikuje mutace spojené s rezistencí na cílenou léčbu
  • Doporučuje léčbu, která je schválena pro konkrétní mutaci, ale u jiného typu nádoru off-label a/nebo indikuje léčbu, která je v současné době ověřována v klinických studiích založených na molekulárním profilu nádoru To může být důležité zejména pro pacienty, u kterých selhala standardní léčba

Tabulka v testu hodnocených genů

AKT1 ALK BRAF CDKN2A CTNNB1 DDR2
EGFR ERBB2 FBXW7FGFR1 FGFR2 FGFR3
HRAS KEAP KRASMAP2K1 METNOTCH1
NRASPIK3CA POLE PTEN RET SMAD4
SMARCA4 STK11 TP53

ALK ΜΕΤROS1 RET NTRK1 NTRK2 NTRK3

MSI

Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

Je určen pro pacienty s kolorektálním karcinomem. Může být také použit u jiných typů solidních nádorů, včetně těch u nichž je primární nádor neznámý.

Za kolik dní budou výsledky k dispozici?

Výsledky Com.Pl.i.t DX® Colon budou k dispozici do 10 pracovních dnů ode dne obdržení vzorku.

Jaký typ vzorku je vyžadován pro Com.Pl.i.t DX® Colon?

Pro vyšetření pomocí testu Com.Pl.i.t.DX® Colon potřebujeme bloček nádorové tkáně zalité v parafinu nebo alternativně nebarvené parafínové řezy rozprostřené na podložním sklíčku (sušené na vzduchu, ne v troubě). Přesněji řečeno, potřebujeme 4 řezy o tloušťce 3 μm a 6 řezů o tloušťce 10 μm.

Existují nějaké zvláštní přepravní podmínky?

Vzorek by měl být uchováván při pokojové teplotě (25 °C). Během letní sezóny doporučujeme mít v přepravní soupravě vak s ledem (ten by se neměl vzorku přímo dotýkat).

Je test hrazen veřejným/soukromým pojištěním?

Pro informace o nákladech na test se obraťte na svou pojišťovnu nebo naši společnost.

Jak mohu provést platbu za test?

Oddělení zákaznických služeb vám poskytne jedinečný platební kód elektronického bankovnictví, nebo lze platbu provést kartou nebo bankovním převodem.

Jak mohu poslat svůj vzorek?

Genekor je odpovědný za všechny nezbytné postupy pro příjem a vrácení vašeho vzorku. V případě, že chcete naplánovat odeslání a vrácení vzorku, prosím kontaktujte nás.

Jak obdržím své výsledky?

Vaše výsledky budou zaslány vašemu lékaři prostřednictvím zabezpečené sítě a vám prostřednictvím e-mailu, s jedinečným kódem, který poskytne oddělení zákaznických služeb.

Proč musím podepsat formulář informovaného souhlasu?

Společnost GeneKor Medical SA je certifikována podle normy ISO 9001:2015 (osvědčení č. 041150049) a podle normy ELOT ISO/IEC 27001:2013 (osvědčení č. 048190009) společností TUV NORD HELLAS, která vyžaduje písemný souhlas každého pacienta s použitím jeho genetického materiálu k testování.

Je to nezbytné i podle předpisů o ochraně osobních údajů.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.