Image
Loading

Com.Pl.i.t DX® Liquid Breast

Test Com.pl.i.t DX® Liquid Breast je speciálně navržen pro postmenopauzální ženy s ER pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu. Tento test je mocným nástrojem pro posouzení stavu onemocnění a lze jej použít k rozhodnutí, zda by pacientka měla podstoupit specifickou cílenou léčbu.

Test Com.pl.i.t DX® Liquid Breast je vhodný pro:

  • Pacientky s neoperabilními nádory a pacientky s omezeným nebo nedostatečným materiálem z tkáňové biopsie .
  • Pacientky s mnohočetnými metastázami.
  • Pacientky v průběhu léčby nebo po jejím ukončení. V tomto případě vyšetření poskytuje vhled do možného vzniku nových mutací na které lze cílit léčbu nebo mutací odpovědných za vznik rezistence na stávající terapii.

Přesněji je test doporučován zejména pro cílená rozhodnutí o léčbě u:

  • Postmenopauzálních žen s pokročilým nebo metastazujícím ER+/HER2- karcinomem prsu, s relapsem po předchozí léčbě, u nichž vyšetření přispívá k rozhodnutí o léčbě Elacestrantem v případě zjištění mutací genu ESR1.
  • Postmenopauzálních žen s pokročilým nebo metastazujícím ER+/HER2- karcinomem prsu s relapsem po předchozí léčbě, aby se na základě zjištění mutací genu PIK3CA rozhodlo o léčbě Alpelisibem.
  • Postmenopauzálních žen s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu a relapsem po předchozí léčbě, aby se rozhodlo o léčbě v neschválené (off-label) indikaci nebo léčbě v rámci klinické studie.

Test Com.pl.i.t DX Liquid Breast:

  • Určuje molekulární profil nádoru, genových mutací a variace počtu kopií u neoperovatelných nádorů
  • Určuje které léky lze použít ve schválené indikaci jako léčbu cílící na určitý mutovaný gen nebo na signální dráhu, na jejíž aktivitě se gen podílí.
  • Identifikuje mutace spojené s rezistencí na cílenou léčbu.
  • Doporučuje možnost použití léčiva v jiné než schválené indikaci a/nebo indikuje možnost zařazení na léčbu, která je v současné době ověřována v klinických studiích.

Geny s vysokou frekvencí mutací (přibližně 152 „horkých míst“):AKT1EGFRERBB2ERBB3ESR1FBXW7KRASPIK3CASF3B1TPS3

Copy number genes (CNVs):CCND1ERBB2FGFR1
Celé genyTP53

Ve výše uvedeném genovém panelu detekujeme mutace v genu ESR1 (incidence 48 %, jako mechanismus rezistence na hormonální terapii, na základě studie Emerald).

Detekujeme také mutace PIK3CA pro schválenou léčbu Alpelisibem, stejně jako dalších genů, pro které existuje možnost experimentální nebo dosud neschválené léčby.

Biologické ukazatele ve spojitosti s FDA schválenými terapiemi

Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

Vztahuje se na recidivující nebo metastazující, ER+/HER2- karcinom prsu

Jaký typ vzorku je vyžadován pro vyšetření pomocí Com.Pl.i.t DX® Liquid Breast?

Krev ve speciální odběrové zkumavce Streck™ poskytované firmou Genekor. Krev ve speciální odběrové zkumavce Streck™ poskytované firmou Genekor. Krev ve speciální odběrové stabilizační zkumavce, kterou obdržíte od společnosti Genekor (Bezbuněčná DNA BCT® (10 ml) a Bezbuněčná RNA BCT® (10 ml)).

Jak získám speciální odběrovou stabilizační zkumavku?

Genekor je zodpovědný za dodání a přepravu speciální odběrové zkumavky pro test Com.Pl.i.t DX® Liquid Breast. Kontaktujte nás.

Existují nějaké speciální pokyny pro odběr vzorku krve?

Ano, klikněte zde pro více informací a konkrétních pokynů pro odběr vzorku krve.

Jak mohu odeslat svůj vzorek a jak obdržím výsledky?

Genekor je odpovědný za všechny nezbytné postupy pro příjem a vrácení vašeho vzorku.

Vaše výsledky budou zaslány vašemu lékaři prostřednictvím zabezpečené sítě a vám prostřednictvím e-mailu, s jedinečným kódem, který poskytne oddělení zákaznických služeb.

Za kolik dní budou výsledky k dispozici?

Výsledky budou k dispozici do 10 pracovních dnů ode dne obdržení vzorku.

Je test hrazen z veřejného/soukromého pojištění?

Pro informace o nákladech na test se obraťte na svou pojišťovnu nebo naši společnost.

Jak mohu provést platbu za test?

Oddělení zákaznických služeb vám poskytne jedinečný platební kód elektronického bankovnictví, nebo lze platbu provést kartou nebo bankovním převodem.

Proč musím podepsat formulář informovaného souhlasu?

Společnost GeneKor Medical SA je certifikována podle normy ISO 9001:2015 (osvědčení č. 041150049) a podle normy ELOT ISO/IEC 27001:2013 (osvědčení č. 048190009) společností TUV NORD HELLAS, která vyžaduje písemný souhlas každého pacienta s použitím jeho genetického materiálu k testování.

Je to nezbytné i podle předpisů o ochraně osobních údajů.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.