Image
Loading

Co je to test Oncotype DX®
a čím je výjimečný?

Test Oncotype DX® je jediným multigenovým testem, který dokáže předpovědět, které pacientky budou či nebudou mít prospěch z chemoterapie a jaká je pravděpodobnost, že se u těchto pacientů v budoucnu vytvoří nádorové metastázy.

Prognóza u pacientek s
invazivním karcinomem
prsu

Recurrence Score® umožňuje lékařům určit u pacientek s časným stadiem karcinomu prsu riziko vzniku vzdálených metastáz v průběhu následujících 10 let. Ukazuje se, že až 20 % pacientek má vysoké hodnoty Recurrence Score® , což naznačuje vysokou pravděpodobnost vzniku metastáz i vysoký přínos chemoterapie u těchto pacientek.

Predikce přínosu
chemoterapie pro
pacientky

Recurrence Score® poskytuje informace o tom, které pacientky mohou a nemusí mít prospěch z přidání adjuvantní chemoterapie do jejich léčebného plánu. Výsledky nedávných studií ukazují, že 80 % pacientek vyšetřených pomocí testu Oncotype DX má nízké hodnoty skóre recidivy (Recurrence Score®), nízkou pravděpodobnost vzniku metastáz a nebude mít prospěch z přidání adjuvantní chemoterapie.

Oncotype DX Breast Recurrence Score®

Oncotype DX Breast Recurrence Score® je genomický test, který může pomoci ženám s nově diagnostikovaným karcinomem prsu v časném stadiu, s pozitivní expresí hormonálních receptorů (HR+) a negativní expresí humánního receptoru pro epidermální růstový faktor typu 2 (HER2-) objasnit, zda přidání chemoterapie k hormonální léčbě sníží riziko recidivy rakoviny. Test Oncotype DX® analyzuje expresi 21 genů souvisejících s biologií nádoru. Protože je nádor každého pacienta jedinečný, může znalost biologie konkrétního nádoru pomoci při rozhodování o individuální léčbě.

Pro koho je test Oncotype DX® určen?

Test Oncotype DX Breast Recurrence Score® byl vyvinut pro pacientky s karcinomem prsu v časném stadiu, pozitivními hormonálními receptory (HR+) a HER2 negativními, negativními lymfatickými uzlinami bez ohledu na věk nebo 1-3 pozitivními lymfatickými uzlinami u postmenopauzálních žen s cílem:

  • přesné identifikace pacientek, které budou mít prospěch z chemoterapie
  • stanovení míry přínosu chemoterapie
  • stanovení pravděpodobnosti vzniku metastáz

 

Pro většinu pacientek s HR+, HER2- karcinomem prsu není adjuvantní chemoterapie přínosná.

 

Chemoterapie má krátkodobé i dlouhodobé nežádoucí účinky, které ovlivňují zdravotní stav, kvalitu života, rodinný i profesní život pacientek, jak okamžitě, tak i v budoucnu.

Důvody, proč test podstoupit

Důvody, proč test podstoupit

Poskytuje vhled do biologie nádoru, který není tradičními diagnostickými prostředky (klinické a patologické charakteristiky) dostupný. Bez vyšetření testem Oncotype DX® mohou lékaři pravděpodobnost recidivy nádoru pouze odhadovat. Test Oncotype DX® poskytuje personalizované informace o biologii nádoru a možném přínosu přidání chemoterapie do léčebného plánu pacientky z důvodu minimalizace rizika nádorové recidivy.

 

Je to jediný test, u kterého bylo potvrzeno, že je schopen u časného karcinomu prsu určit očekávanou odpověď na chemoterapii. Několik studií, které zahrnovaly více než 85 000 pacientek, shodně prokázalo, že pouze test Oncotype DX® může spolehlivě předpovědět, zda pacientky budou či nebudou mít prospěch z přidání chemoterapie Test Oncotype DX® proto může pomoci ošetřujícímu lékaři, ve spolupráci s pacientkou, navrhnout individuální léčebný plán. Přitom je zřejmé, že většina pacientek s časným stadiem karcinomu prsu nemá prospěch z přidání chemoterapie do léčebného plánu.

Přečtěte si další informace o rozdílu mezi prediktivními a prognostickými testy.

Podívejte se na rozdíl:

Predikce přínosu chemoterapie na základě výsledků prospektivních klinických studií činí test Oncotype DX® jedinečným

 

• Používání testu je podloženo robustními daty a bylo začleněno do všech mezinárodních doporučených postupů pro léčbu karcinomu prsu. Test Oncotype DX® byl validován v několika klinických studiích a do současné doby jím bylo vyšetřeno více než milion lidí po celém světě. Test je součástí odborných doporučení Modrá Kniha České onkologické společnosti a je začleněn do všech hlavních mezinárodně uznávaných doporučení pro klinickou praxi léčby rakoviny prsu jako jsou American Society of Clinical Oncology (ASCO®), National Comprehensive Cancer Network (NCCN®), St. Gallen Consensus panel, European Society for Medical Oncology (ESMO) a německé Association of Gynecological Oncology (AGO). Kromě toho významné instituce pověřené hodnocením zdravotnických technologií, jako je National Institute for Health Care Excellence (NICE) ve Velké Británii a German Institute for Quality and Efficiency in Healthcare (IQWiG), uznaly jedinečnou hodnotu testu Oncotype DX®.

Genový panel

PROLIFERACEINVAZEHER2ESTROGENJINÝ REFERENCE
Ki-67Stromelysin 3GRB7ERGSTM1Beta-aktin
STK15Katepsin L2HER2PRBAG1GAPDH
SurvivinBcl2CD68RPLPO
Cyklin B1SCUBE2GUS
MYBL2TFRC

Test Oncotype DX® pro pacientky s negativními lymfatickými uzlinami

Ve studiích zahrnujících > 85 000 pacientek s časným karcinomem prsu bez postižení lymfatických uzlin, s pozitivitou exprese hormonálních receptorů a negativní expresí HER2 (HR+/HER2- EBC) bylo prokázáno, že test Oncotype DX® shodně identifikuje převážnou většinu pacientek (80 %), které se mohou vyhnout adjuvantní chemoterapii, a menšinu (20 %) těch, které z ní budou mít prospěch. Tyto studie zahrnují, kromě jiných, dosud největší prospektivní, randomizovanou klinickou studii adjuvantní chemoterapie u karcinomu prsu, přelomovou studii TAILORx, které se zúčastnilo více než 10 000 pacientek.

Absolutní přínos chemoterapie

<1% ABSOLUTNÍ PŘÍNOS CHEMOTERAPIE26% ABSOLUTNÍ PŘÍNOS CHEMOTERAPIE
0-2526-100
80%20%

Bylo prokázáno, že pro 80 % pacientek nebude mít z chemoterapie žádný přínos, zatímco pro zbývajících 20 % může být chemoterapie i život zachraňující.

Test Oncotype DX® pro pacientky s 1-3 pozitivními lymfatickými uzlinami

Výsledky vyšetření Oncotype DX Breast Recurrence Scoreâ mohou predikovat míru přínosu chemoterapie pro postmenopauzální pacientky s časným HR+/HER-karcinomem prsu a 1-3 pozitivními lymfatickými uzlinami. Data z klinických studií SWOG-8814 a RxPONDER ukazují, že velmi významná část těchto pacientek se může bezpečně vyhnout chemoterapii.

EFEKTIVNÍ SKÓRE RECIDIVY NÁDORU

0-2526-100
85%15%
ŽÁDNÝ PŘÍNOS CHEMOTERAPIE​VÝZNAMNÝ PŘÍNOS CHEMOTERAPIE

Velká část pacientek s pozitivními lymfatickými uzlinami, které podstoupili vyšetření testem OncotypeDX® v podmínkách běžné klinické praxe, má skóre recidivy (Oncotype DX Breast Recurrence Scoreâ) 0-17 a pokud by nepodstoupily vyšetření testem OncotypeDX® byly by nejspíše léčeny nadbytečně.

Image

Často kladené otázky

Kde se provádí vyšetření karcinomu prsu přístrojem Oncotype DX®?

Vyšetření testem Oncotype DX® se provádí v centrálních laboratořích společnosti Genomic Health Inc. v Kalifornii v USA.

Je vyšetření hrazeno ze zdravotního pojištění?

Test Oncotype DX® je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Podmínkou je kladné rozhodnutí multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra a souhlas pacientky s vyšetřením pomocí tohoto genomického testu.

Pacientky bez zdravotního pojištění si mohou vyšetření uhradit na své náklady.

 

Za kolik dní budou výsledky k dispozici?

Výsledky jsou k dispozici do 10 pracovních dnů.

Jaký vzorek nádoru je používán pro vyšetření testem Oncotype DX®

Vyšetření testem Oncotype DX® se provádí ve vzorku nádorové tkáně, která byla získána v průběhu operace a je fixována formalinem a zalita v parafínu.

Jak provedu platbu za test?

U samoplátců/pacientů bez zdravotního pojištění, lze platbu provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou

Jak odeslat vzorek k provedení testu?

Společnost Genekor je zodpovědná za všechny nezbytné postupy pro odběr a vrácení vzorku pacientky. Můžete nás kontaktovat na adrese: (Telefon/e-mail místního zástupce).

Jak obdržím své výsledky?

Výsledky jsou odesílány lékaři, který provedení testu objednal, prostřednictvím e-mailu. Pokud potřebujete pomoc s odběrem vyzvednutím vzorku, kontaktujte nás na: (telefon/e-mail místního zástupce).

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

 

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Chcete-li zaslat vzorek k provedení testu, kontaktujte nás a domluvíme se na všech postupech
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.

*Stáhněte si příručku pro pacienty zde.