Image
Loading

Gliogene®

Toto vyšetření je nezbytné pro správnou klasifikaci nádorů, která má velký význam z hlediska terapeutického přístupu k pacientům.

Co je gliom

Gliomy jsou geneticky, histologicky a klinicky heterogenní skupinou nádorů, které se nacházejí v centrálním nervovém systému (mozek nebo mícha) nebo v periferním nervovém systému. Mohou vznikat z různých typů buněk neuroglie a jejich rozdělení do podkategorií je nezbytné jak z hlediska diferenciální diagnostiky, tak léčebné péče.

Proč je vyšetření tímto testem důležité?

Test je důležitý z následujících důvodů:
 • Diferenciální diagnostika: Vyšetření může napomáhat ke správné diferenciální diagnostice gliomů a k určení přesného typu nádoru. To je důležité, protože pro různé typy gliomů existují různé léčebné přístupy a liší se i jejich prognóza.

 • Určení prognózy onemocnění: Test může pomoci při odhadu prognózy onemocnění a délky přežití pacienta.

   

  Mutace v genech IDH1 a/nebo IDH2 jsou spojeny s lepší prognózou onemocnění a přínosem radioterapie, zatímco mutace v genu BRAF jsou spojeny s příznivou odpovědí na léčbu inhibitory BRAF. Metylace promotoru genu MGMT je spojena s delším přežitím, zejména u starších pacientů s gliomy vysokého stupně. To pacientům a jejich rodinám pomáhá porozumět situaci a lépe plánovat budoucnost.

 • Výběr vhodné léčby: Testování může pomoci při výběru vhodné léčby, protože určité biomarkery korelují s odpovědí na konkrétní léčbu. Současně se vyskytující delece chromozomálních oblastí 1p a 19q jsou spojeny s příznivou prognózu onemocnění a predikují odpověď na systémovou terapii alkylačními látkami.

Specifikace testu GlioGene®

Test využívá moderní molekulární techniky, jako jsou NGS, FISH a Real-time PCR.

Tyto technologie umožňují simultánní analýzu molekulárních biomarkerů, které v kombinaci s histopatologickým nálezem poskytují komplexní obraz pro lepší klinickou péči a léčbu jednotlivých pacientů.

Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

 • Gliomy nízkého stupně (stupeň I a II):
  • Mutace v genech IDH1, IDH2
  • Metylace promotoru genu MGMT
 • Gliomy vysokého stupně (stupeň III a IV):
  o Mutace v genech IDH1, IDH2
  o Mutace v genu BRAF
  o Současné delece chromozomálních oblastí 1p a 19q.

Za jak dlouho budou výsledky testu k dispozici?

10 pracovních dnů

Jaký typ vzorku je pro test vyžadován?

Pro provedení testu GlioGene® potřebujeme bloček nádorové tkáně zalité v parafinu nebo alternativně nebarvené parafínové řezy na podložních sklíčkách (sušené na vzduchu, ne v peci). Přesněji řečeno, potřebujeme 4 řezy o tloušťce 3 μm a 6 řezů o tloušťce 10μm.

Je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění?

Pro informace o pokrytí nákladů na test byste se měli obrátit na vaši pojišťovnu nebo se obraťte na naši společnost.

Jak provedu platbu za test?

Oddělení zákaznických služeb vám poskytne jedinečný platební kód elektronického bankovnictví, nebo lze platbu provést kartou nebo bankovním převodem.

Jak mohu poslat svůj vzorek?

 

Genekor je odpovědný za všechny nezbytné postupy pro příjem a vrácení vašeho vzorku. V případě, že chcete naplánovat odeslání a vrácení vzorku, prosím kontaktujte nás.

Jak obdržím výsledky?

 

Vaše výsledky budou zaslány vašemu lékaři prostřednictvím zabezpečené sítě a vám prostřednictvím e-mailu, s jedinečným kódem, který poskytne oddělení zákaznických služeb.

Proč musím podepsat formulář informovaného souhlasu?

 

Společnost GeneKor I.A.E. je certifikována podle norem ISO 9001:2015 (ref. č. 041150049) a ELOT ISO/IEC 27001:2013 (ref. č. 048190009) společností TÜV NORD HELLAS, která vyžaduje písemný souhlas každého pacienta s použitím jeho genetického materiálu k testování.

Navíc je také nutné dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com