Image
Loading

Τι είναι η εξέταση Oncotype DX®
και τι την κάνει ξεχωριστή;

Η εξέταση Oncotype DX® είναι η μοναδική πολυγονιδιακή ανάλυση που μπορεί να προβλέψει ποιοι ασθενείς ωφελούνται και ποιοι όχι απο τη χημειοθεραπεία και να προγνώσει ποια ειναι η πιθανότητα οι ασθενεις αυτοι να εμφανίσουν μεταστάσεις στο μέλλον.

Πρόγνωση σε ασθενείς
με διηθητικό καρκίνο
μαστού

Ο βαθμός υποτροπής (Recurrence Score®) επιτρέπει στους ασθενείς και στους ιατρούς να καθορίσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης απομακρυσμένης μετάστασης σε 10 χρόνια σε ασθενείς με πρώιμου σταδίου καρκίνο του μαστού. Μόλις το 20% των ασθενών θα έχει ένα υψηλό Recurrence Score®, το οποίο υποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ανάπτυξης μεταστάσεων και μεγάλο όφελος από τη χημειοθεραπεία.

Πρόβλεψη του οφέλους
της χημειοθεραπείας
στην ασθενή

Ο βαθμός υποτροπής (Recurrence Score®) παρέχει πληροφορίες για το ποιοι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν και ποιοι όχι από την προσθήκη επικουρικής χημειοθεραπείας στο θεραπευτικό τους πλάνο. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το 80% των ασθενών που θα εξεταστούν με Oncotype DX θα έχουν χαμηλό Recurrence Score®  δεν ωφελούνται απο τη χημειοθεραπεία και παρουσιάζουν μικρή πιθανότητα ανάπτυξης μεταστάσεων.

Oncotype DX Breast Recurrence Score®

Το Oncotype DX Breast Recurrence Score® είναι ένα γονιδιωματικό τεστ που μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες που διαγνώστηκαν πρόσφατα με καρκίνο του μαστού πρώιμου σταδίου, με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς (HR +)και με αρνητικό ανθρώπινο επιδερμικό αυξητικό υποδοχέα 2 (HER2-) να καταλάβουν αν η προσθήκη χημειοθεραπείας στην ορμονοθεραπεία θα μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου τους. Το τεστ Oncotype DX® αναλύει την έκφραση 21 γονιδίων που σχετίζονται με τη βιολογία του όγκου. Επειδή ο όγκος κάθε ασθενή είναι μοναδικός, η κατανόηση της βιολογίας του συγκεκριμένου όγκου μπορεί να βοηθήσει στη λήψη εξατομικευμένων αποφάσεων για τη θεραπεία.

Σε ποιους απευθύνεται η εξέταση Oncotype DX®;

Η εξέταση Oncotype DX Breast Recurrence Score® έχει αναπτυχθεί για ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς (HR+) και αρνητικό HER2, αρνητικούς  λεμφαδένες ανεξαρτήτου ηλικίας ή 1-3 θετικούς λεμφαδένες σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με στόχο:

  • τον ακριβή προσδιορισμό των ασθενών εκείνων που θα έχουν θετική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία
  • τον προσδιορισμό του μεγέθους του οφέλους από τη χημειοθεραπεία
  • τον προσδιορισμό της πιθανότητας ανάπτυξης μεταστάσεων

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με HR+, HER2- καρκίνο του μαστού δεν αποκομίζει όφελος από την επικουρική χημειοθεραπεία.

 

Η χημειοθεραπεία έχει τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, την ποιότητα ζωής, την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των ασθενών τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Λόγοι για να κάνετε το τεστ

Λόγοι για να κάνετε την εξέταση Oncotype DX®:

Παρέχει μια εικόνα για τη βιολογία του όγκου που δεν είναι διαθέσιμη από τα παραδοσιακά μέσα (κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά). Χωρίς το τεστ Oncotype DX®, οι γιατροί μπορούν μόνο να εκτιμήσουν πόσο πιθανό είναι να επανεμφανιστεί ο καρκίνος ενός ασθενούς. Συνεπώς, το τεστ Oncotype DX® παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία του όγκου και το πιθανό όφελος της προσθήκης χημειοθεραπείας στο θεραπευτικό πλάνο προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου.

 

Είναι το μόνο τεστ που έχει αποδειχθεί ότι προσδιορίζει την αναμενόμενη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. Αρκετές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 85.000 ασθενών, έχουν αποδείξει με συνέπεια ότι μόνο το τεστ Oncotype DX® μπορεί να προβλέψει εάν οι ασθενείς θα ωφεληθούν από τη χημειοθεραπεία ή όχι.  Επομένως, το τεστ Oncotype DX® μπορεί να βοηθήσει ασθενή και θεράπων ιατρό να σχεδιάσουν ένα εξατομικευμενο θεραπευτικό πλάνο, διότι είναι σαφές ότι οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο μαστού πρώιμου σταδίου δε ωφελούνται απο την προσθήκη χημειοθεραπείας στο θεραπευτικό τους πλάνο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των εξετάσεων πρόβλεψης και πρόγνωσης.

Δείτε τη διαφορά:

Η πρόβλεψη του οφέλους από τη χημειοθεραπεία, με βάση τις προοπτικές κλινικές μελέτες, καθιστά την εξέταση Oncotype DX® μοναδική

 

• Υποστηρίζεται από αξιόπιστα δεδομένα και έχει ενσωματωθεί σε όλες τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Η ανάλυση Oncotype DX® έχει επικυρωθεί σε πολλές κλινικές μελέτες  και πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι το έχουν χρησιμοποιήσει παγκοσμίως. Ενσωματώνεται σε όλες τις κύριες κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένων των St. Gallen International Breast Cancer Consensus και της European Society for Medical Oncology (ESMO), καθώς και της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO®) και του National Comprehensive Cancer Network (NCCN®) στις ΗΠΑ. Επιπλέον, σημαντικοί φορείς αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας Φροντίδας (NICE) στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Γερμανικό Ινστιτούτο Ποιότητας και Αποδοτικότητας στην Υγεία (IQWiG) έχουν αναγνωρίσει τη μοναδική αξία του τεστ Oncotype DX®.

Πίνακας Γονιδίων

PROLIFERATIONINVASIONHER2OESTROGENOTHER REFERENCE
Ki-67Stromelysin 3GRB7ERGSTM1Beta-actin
STK15Cathespin L2HER2PRBAG1GAPDH
SurvivinBcl2CD68RPLPO
Cyclin B1SCUBE2GUS
MYBL2TFRC

Η εξέταση Oncotype DX® για ασθενείς με αρνητικούς λεμφαδένες

Σε μελέτες στις οποίες συμμετείχαν > 85.000 ασθενείς με HR+, HER2- πρώιμο καρκίνο του μαστού με αρνητικούς λεμφαδένες αποδείχθηκε ότι η εξέταση Oncotype DX® προσδιορίζει με συνέπεια τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (80%) που μπορούν να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία και τη σημαντική μειοψηφία (20%) εκείνων που θα αποκομίσουν όφελος από αυτή. Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προοπτική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη επικουρικής χημειοθεραπείας για τον καρκίνο του μαστού, η μελέτη-ορόσημο TAILORx, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 ασθενείς.

Απόλυτο όφελος απο τη χημειοθεραπεία

<1% ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ26% ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0-2526-100
80%20%

Αποδείχθηκε ότι για το 80% των ασθενών δεν θα υπάρξει όφελος από τη χημειοθεραπεία, ενώ για το υπόλοιπο 20% η χημειοθεραπεία μπορεί να είναι σωτήρια.

Η εξέταση Oncotype DX® για ασθενείς με 1-3 θετικούς λεμφαδένες

Το αποτέλεσμα του Oncotype DX Breast Recurrence Score είναι προβλεπτικό για το όφελος της χημειοθεραπείας για τις μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού, με HR+, HER2- και  1-3 θετικούς λεμφαδένες. Δεδομένα από τις κλινικές μελέτες SWOG- 8814 και RxPONDER δείχνουν ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αυτών των ασθενών δεν έχει θετική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και μπορεί να την αποφύγει με ασφάλεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RECURRENCE SCORE

0-2526-100
85%15%
ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με θετικούς λεμφαδένες που πραγματοποιούν την εξέταση OncotypeDX® υπό πραγματικές συνθήκες, παρουσιάζουν Recurrence Score® 0-17 και πιθανόν να λάμβαναν υπερθεραπεία αν δεν είχαν υποβληθεί στην εξέταση

Image

Συχνές Ερωτήσεις

Πού πραγματοποιείται η ανάλυση καρκίνου του μαστού Oncotype DX®;

Η ανάλυση ODX πραγματοποιείται στα κεντρικά εργαστήρια της Genomic Health Inc. στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Καλύπτεται η εξέταση από το ασφαλιστικό μου ταμείο;

Η εξέταση καλύπτεται κατα το 85% απο τον ΕΟΠΥΥ.

Για ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ καλύπτεται το 100% της εξέτασης.

Για ασφαλισμένους του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε καλύπτεται το 100% της εξέτασης.

 

Σε πόσες μέρες θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματά μου;

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 10 εργάσιμες ημέρες.

Τι τύπος δείγματος χρειάζεται για το τεστ ODX;

Καρκινικός ιστός  που έχει ήδη αφαιρεθεί κατά το χειρουργείο και φυλάσεται εγκλεισμένος σε παραφίνη.

Πώς πληρώνω για το τεστ;

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με τραπεζική κατάθεση είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Πώς θα πρέπει να στείλω το δείγμα μου;

Η Genekor αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συλλογής και επιστροφής του δείγματος των ασθενών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: (Τηλέφωνο/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τοπικού αντιπροσώπου).

Πώς θα παραλάβω τα αποτελέσματά μου;

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον ιατρό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη συλλογή του δείγματός σας επικοινωνήστε μαζί μας στο: (τηλέφωνο/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τοπικού αντιπροσώπου).

Πως να ζητήσετε το τεστ

Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεσμεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις σας σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Genekor. Εάν σας ενδιαφέρει οποιαδήποτε απο τις εξετάσεις που προσφέρει η Genekor παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.

 

*Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και αποστολή του έντυπου Συναίνεσης και Συγκατάθεσης που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για να μας στείλετε το δείγμα σας, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να κανονίσουμε όλες τις διαδικασίες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

*Για περισσότερες πληροφορίες επιστημονικού περιεχομένου παρακαλώ επικοινωνήστε στο: scientific.support@genekor.com

*Κατεβάστε το προωθητικό έντυπο εδώ.

*Κατεβάστε τον οδηγό του ασθενή εδώ.