Image
Loading

Gliogene®

Η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη για την ορθή κατηγοριοποίηση των όγκων, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών.

Τι είναι το γλοίωμα

Τα γλοιώματα εγκεφάλου αποτελούν μια γενετικά, ιστολογικά και κλινικά ετερογενή ομάδα όγκων, που εντοπίζονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος ή νωτιαίος μυελός) ή στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Μπορούν να αναπτυχθούν από διάφορους τύπους νευρογλοιακών κυττάρων και η υποκατηγοριοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη για την διαφορό-διάγνωση, διαχείριση και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών.

Γιατί είναι σημαντική η εξέταση;

Η εξέταση είναι σημαντική για τους εξής λόγους:
 • Διαφοροδιάγνωση: Η εξέταση μπορεί να βοηθήσει στην ορθή διαφοροδιάγνωση των γλοιωμάτων, ώστε να προσδιοριστεί ο ακριβής τύπος του όγκου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι διαφορετικοί τύποι γλοιωμάτων έχουν διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση και πρόγνωση.

 • Πρόγνωση: Η εξέταση μπορεί να βοηθήσει στην πρόγνωση της νόσου, ώστε να καθοριστεί το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς.

   

  Μεταλλάξεις που εντοπίζονται στα γονίδια IDH1,2 σχετίζονται με καλύτερη πρόγνωση της νόσου και όφελος από ακτινοθεραπεία, ενώ μεταλλάξεις στο γονίδιο BRAF έχουν συσχετισθεί με απόκριση στη θεραπεία αναστολέων BRAF. Η μεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου MGMT προσδίδει πλεονέκτημα επιβίωσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και με υψηλού grade γλοιώματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση και να κάνουν τους κατάλληλους προγραμματισμούς.

 • Επιλογή της κατάλληλης θεραπείας: Η εξέταση μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, καθώς ορισμένοι βιοδείκτες συσχετίζονται με ανταπόκριση σε συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές. Η ταυτόχρονη συν-έλλειψη των χρωμοσωμικών περιοχών 1p & 19q δίνει ευνοϊκή πρόγνωση της νόσου και είναι προβλεπτική της ανταπόκρισης σε αλκυλιωτική συστημική θεραπεία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξέτασης GlioGene

Η εξέταση χρησιμοποιεί σύγχρονες μοριακές τεχνικές όπως, NGS, FISH και Real-time PCR.

Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν την ταυτόχρονη ανάλυση μοριακών βιοδεικτών οι οποίοι σε συνδυασμό με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ορθότερη κλινική διαχείριση του εκάστοτε ασθενούς.

Image

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες μορφές καρκίνου καλύπτει;

 • Γλοιώματα εγκεφάλου χαμηλού βαθμού (grade I και II):
  • Μεταλλάξεις στα γονίδια IDH1,2
  • Μεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου MGMT
 • Γλοιώματα εγκεφάλου υψηλού βαθμού (grade III και IV):
  o Μεταλλάξεις στα γονίδια IDH1,2
  o Μεταλλάξεις στο γονίδιο BRAF
  o Συν-έλλειψη των χρωμοσωμικών περιοχών 1p και 19q. 

Σε πόσες μέρες θα παραλάβω τα αποτελέσματα;

10 εργάσιμες ημέρες

Τι τύπος δείγματος χρειάζεται για το τεστ;

Για την ανάλυση του Gliogene®  χρειαζόμαστε τον κύβο παραφίνης από τον όγκο ή εναλλακτικά αχρωμάτιστες τομές παραφίνης επιστρωμένες σε αντικειμενοφόρα πλακίδια (στεγνωμένα στον αέρα, όχι σε κλίβανο). Πιο συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε 4 τομές των 3μm και 6 τομές των 10μm.

Καλύπτεται το τεστ από δημόσια/ιδιωτική ασφάλιση;

Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη κόστους του τεστ θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την προσωπική σας ασφάλιση ή την εταιρεία μας.

 

Πώς πληρώνω το τεστ;

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα σας προμηθεύσει με ένα μοναδικό κωδικό πληρωμής e-banking, εναλλακτικά η πληρωμή γίνεται μέσω κάρτας ή τραπεζικού εμβάσματος.

 

Πώς μπορώ να στείλω το δείγμα μου;

 

Η Genekor είναι υπεύθυνη για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες παραλαβής και επιστροφής του δείγματός σας. Για να κανονίσετε την παραλαβή και επιστροφή δείγματος, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πώς θα λάβω τα αποτελέσματά μου;

 

Τα αποτελέσματά σας θα κοινοποιηθούν στον ιατρό σας μέσω ασφαλούς δικτύου κι εσάς μέσω e-mail με ασφαλη μοναδικό κωδικό που σας παρέχει η εξυπηρέτηση πελατών.

Γιατί πρέπει να υπογράψω τη φόρμα συναίνεσης;

 

Η εταιρεία GeneKor Ι.Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 (αρ.πιστ. 041150049) και κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 (αρ.πιστ. 048190009) από την TUV NORD HELLAS, που απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση κάθε ασθενούς για τη χρήση του γενετικού υλικού του για έλεγχο.

Επίσης, είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πως να ζητήσετε το τεστ

Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεσμεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις σας σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Genekor. Εάν σας ενδιαφέρει οποιαδήποτε απο τις εξετάσεις που προσφέρει η Genekor παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.

 

*Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου Συναίνεσης και Συγκατάθεσης που θα βρείτε εδώ για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

 

Αν θέλετε να μας στείλετε το δείγμα σας, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να κανονίσουμε όλες τις διαδικασίες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επιστημονικού περιεχομένου παρακαλώ επικοινωνήστε στο: scientific.support@genekor.com

*Κάντε λήψη του προωθητικού εντύπου εδώ.