Image
Loading

Georgios Nasioulas - Scientific Director

Georgios Nasioulas
    • George Nasioulas vystudoval biochemii na Západoberlínské univerzitě a doktorát získal v Německém centru pro výzkum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu, kde pracoval jako postdoktorand v oblasti cytogenetiky a onkologie.
      Pracoval jako vedoucí lektor virologie/molekulární biologie v Národním ústavu pro patogenitu lidských retrovirů skupiny N.C.I. (Centre-Frederick USA).
    • V letech 1994-1997 pracoval jako vedoucí oddělení molekulární biologie Národního referenčního centra pro retroviry na Lékařské fakultě Aténské univerzity v Řecku. V letech 2001-2004 působil jako docent (P.D. 407/80) molekulární biologie a genetiky na Demokritově univerzitě v Thrákii.
    • V letech 1998 až 2008 byl jedním ze zakladatelů oddělení molekulární biologie v DIAGNOSTICKÉM A TERAPETICKÉM CENTRU ATÉNY „Hygeia“. Publikoval více než 55 prací v mezinárodních vědeckých časopisech, v jejichž mezinárodní bibliografii je uvedeno více než 500 citací.