Image
Loading

Com.Pl.i.t DX® Liquid

Test Com.Pl.it DX® Liquid lze provést buď před rozhodnutím o vhodné léčbě nebo v rámci sledování nádoru v průběhu léčby. Vyšetření pomáhá identifikovat sekundární mutace, vznikající v průběhu léčby, které by mohly ovlivnit její účinnost a vyžadovat odpovídající úpravu léčebného plánu.

Výběr vhodného léčebného plánu pro jednotlivé solidní nádory:
Com.Pl.it DX® Liquid je určen pro jakýkoli typ solidního nádoru a poskytuje informace o genovém profilu nádoru v reálném čase pomocí neinvazivní metody tekuté biopsie.

Multigenový tes tekuté biopsie Com.Pl.it DX® se doporučuje zejména pro:

  • Pacienty s inoperabilními nádory a pacienty s nedostatečným nebo žádným adekvátním vzorkem nádorové tkáně.
  • Pacientky s mnohočetnými metastázami.
  • Pacienty, kteří podstupují protinádorovou léčbu nebo ji již ukončili.

Jak test tekuté biopsie Com.Pl.it DX® Liquid pomáhá při výběru vhodného léčebného plánu

  • Určuje molekulární profil (genové mutace) nádoru a v případech mnohočetných mutací též interakce mezi různými geny.
  • Identifikuje léky schválené pro daný typ nádoru, které cíleně působí buď na mutovaný(é) gen(y), nebo na signální dráhy, na kterých se podílejí.
  • ?
  • Doporučuje léčbu, která je schválena pro konkrétní mutaci, ale u jiného typu nádoru (off-label) a/nebo indikuje léčbu, která je v současné době ověřována v klinických studiích založených na molekulárním profilu nádoru. ?

Genový panel

12 genových mutací

ALKBRAFEGFRERBB2KRASMAP2K1
MET NRASPIK3CA RETROS1 TP53

3 geny se změnou jejich uspořádání

ALKROS1 RET

K provedení vyšetření tekutou biopsií pomocí multigenového testu Com.Pl.it DX® Liquid je zapotřebí pouze malé množství krve od pacienta ve speciální Streck™ zkumavce, kterou poskytuje společnost Genekor.

Image

Často kladené dotazy

Na jaké typy nádorů se test vztahuje?

Zahrnuje všechny typy solidních nádorů, včetně nádorů neznámého původu.

Jaký typ vzorku je vyžadován pro vyšetření pomocí Com.Pl.i.t DX® Liquid?

Krev ve speciální odběrové zkumavce Streck™ poskytované firmou Genekor. Krev ve speciální odběrové zkumavce Streck™ poskytované firmou Genekor. Krev ve speciální odběrové stabilizační zkumavce, kterou obdržíte od společnosti Genekor (Bezbuněčná DNA BCT® (10 ml) a Bezbuněčná RNA BCT® (10 ml)).

Jak získám speciální odběrovou stabilizační zkumavku?

Genekor je zodpovědný za dodání a přepravu speciální odběrové zkumavky pro test Com.Pl.i.t DX® Liquid. Kontaktujte nás.

Existují nějaké speciální pokyny pro odběr vzorku krve?

Ano, klikněte zde pro více informací a konkrétních pokynů pro odběr vzorku krve.

Jak mohu odeslat svůj vzorek a jak obdržím výsledky?

Genekor je odpovědný za všechny nezbytné postupy pro příjem a vrácení vašeho vzorku.

Vaše výsledky budou zaslány vašemu lékaři prostřednictvím zabezpečené sítě a vám prostřednictvím e-mailu, s jedinečným kódem, který poskytne oddělení zákaznických služeb.

Za kolik dní budou výsledky k dispozici?

Výsledky budou k dispozici do 15 pracovních dnů ode dne obdržení vzorku.

Je test hrazen z veřejného/soukromého pojištění?

Pro informace o nákladech na test se obraťte na svou pojišťovnu nebo naši společnost.

Jak mohu provést platbu za test?

Oddělení zákaznických služeb vám poskytne jedinečný platební kód elektronického bankovnictví, nebo lze platbu provést kartou nebo bankovním převodem.

Proč musím podepsat formulář informovaného souhlasu?

Společnost GeneKor Medical SA je certifikována podle normy ISO 9001:2015 (osvědčení č. 041150049) a podle normy ELOT ISO/IEC 27001:2013 (osvědčení č. 048190009) společností TUV NORD HELLAS, která vyžaduje písemný souhlas každého pacienta s použitím jeho genetického materiálu k testování.

Je to nezbytné i podle předpisů o ochraně osobních údajů.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com

*Propagační brožuru si můžete stáhnout zde.