Image
Loading

Georgios Tsaousis - Vedoucí skupiny bioinformatiky

Georgios Tsaousis
    • Dr. Georgios Tsaousis vystudoval biologii na Národní a Kapodistrian Universitu v Aténách (UoA) a získal magisterský titul v oboru „Bioinformatika“ na katedře biologie UoA.
    • Svou doktorskou práci dokončil v Laboratoři biofyziky a bioinformatiky na katedře biologie, sekce buněčné biologie a biofyziky UoA, kde pracoval jako postdoktorand v oblasti bioinformatiky a aplikoval algoritmy strojového učení směrem k počítačové analýze biologických sekvencí a složitých biologických systémů.
    • Publikoval 24 článků v mezinárodních vědeckých časopisech v oblasti výpočetní biologie a bioinformatiky.

Tým bioinformatiky

Athanasios Papathanassiou Bioinformatik, B.Sc., M.Sc.

Vystudoval Národní a Kapodistrian Universitu v Aténách, obor informatika a telekomunikace. Na téže Universitě získal magisterský titul v oboru Informatika v medicíně a biologii.

Ve své vědecké práci se zaměřuje na genetickou analýzu dědičných nádorových predispozičních syndromů a vzácných onemocnění a na genetickou analýzu nádorových onemocnění obecně.

Od roku 2022 pracuje ve společnosti Genekor M.S.A.

 

Dimitrios Grigoriadis Bioinformatika Bc., Mgr., PhD.

Je absolventem informatiky na katedře informatického inženýrství Technologického institutu na Krétě a držitelem magisterského titulu v oboru “ Informační technologie v medicíně a biologii“ na Národní a Kapodistrijské univerzitě v Aténách.

Doktorskou práci obhájil na katedře informatiky a biomedicínské informatiky Thessalské univerzity, kde vyvinul technologie strojového učení pro velká biologická data. Ve stejném oboru pracoval také jako postdoktorand. Jeho vědecké zájmy se soustřeďují kolem oblasti genetiky.

Publikoval 6 článků v recenzovaných mezinárodních časopisech v oblasti výpočetní biologie a bioinformatiky.

Pracuje ve společnosti Genekor I.A.E. od roku 2023.