Image
Loading

Anna Kokotaki - Management Coordinator

Anna Kokotaki
    • Anna Kokotaki vystudovala Lékařskou laboratorní techniku na Athénské univerzitě aplikovaných věd. Absolvovala šestiměsíční stáž v aténské nemocnici Korgialenio-Benakio. Dokončila bakalářskou práci na téma „Chřipkové viry“, která byla hodnocena známkou „výborně“.
    • Zúčastnila se také postgraduálních seminářů v oblasti zdravotnictví. Od roku 2006 pracovala ve společnosti ARGO SA jako vedoucí sekretariátu a v roce 2008 pracovala ve skupině diagnostických center „Biomedical S.A.“ jako asistentka sekretariátu. Od roku 2008 pracuje ve společnosti Genekor jako vedoucí sekretariátu a od roku 2016 pracuje v ve vedení společnosti Genekor jako Management Coordinator.

     

????

?????

??? ?? ??