Image
Loading
Image
6 prosince, 2023

The evolution of comprehensive genetic analysis in neurology: Implications for precision medicine

Eirini Papadopoulou a,* , Georgia Pepe a , Spiridon Konitsiotis b , Maria Chondrogiorgi b , Nikolaos Grigoriadis c , Vasilios K. Kimiskidis d , Georgios Tsivgoulis e , Dimos D. Mitsikostasf , Elisabeth Chroni g , Eleni Domouzoglou h , Georgios Tsaousis a , Georgios Nasioulas a