Image
Loading
Image
12 februarie, 2024

Digging into the NGS Information from a Large-Scale South European Population with Metastatic/Unresectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Real-World Genomic Depiction

Dimitrios C. Ziogas 1,*,† , Eirini Papadopoulou 2,†, Helen Gogas 1 , Stratigoula Sakellariou 3, Evangellos Felekouras 4, Charalampos Theocharopoulos 1, Dimitra T. Stefanou 1, Maria Theochari 1, Ioannis Boukovinas 5, Dimitris Matthaios 6, Anna Koumarianou 7 , Eleni Zairi 8, Michalis Liontos 9 , Konstantinos Koutsoukos 9, Vasiliki Metaxa-Mariatou 2, George Kapetsis 2, Angeliki Meintani 2, Georgios N. Tsaousis 2 and George Nasioulas 2