Image
Loading

Test farmacogenomic pentru determinarea dozelor exacte de clopidogrel

Testul se bazează pe analiza farmacogenomică și stabilește potențialul unor variații ale concentraţiei de clopidogrel la pacient, posibilitatea apariției trombozei după administrare și schema potrivită de tratament în fiecare caz. Clopidogrel este un medicament cu acțiune antitrombotică. În pofida beneficiilor clinice obţinute prin administrarea de clopidogrel la pacienții cu boli cardiovasculare, un număr semnificativ de pacienți încă prezintă evenimente cardiovasculare precum tromboza de stent sau de grefă în urma bypass-ului coronarian arterial.

De ce este importantă testarea genetică înaintea administrării de Clopidogrel

Printre factorii genetici, polimorfismul genelor CYP2C9, CYP2C19 și ABCB1 afectează în mod semnificativ proprietățile farmacocinetice și farmacodinamice ale clopidogrel.

Polimorfismul genelor CYP care determină reducerea activităţii enzimatice are ca rezultat scăderea concentraţiilor plasmatice ale metabolitului activ al clopidogrel și o inhibare mai redusă a trombocitelor.

Prin urmare, există un risc mai ridicat de apariție a unui eveniment trombotic nou după sindrom coronarian acut sau după o intervenție coronariană percutană. În plus, polimorfismul C3435T la nivelul genei ABCB1 a fost asociat cu o absorbție redusă a medicamentului din intestin, activitatea antiplachetară a acestuia fiind astfel diminuată.

Dimpotrivă, la pacienții cu alela CYP2C19*17, asociată cu o creştere a activităţii enzimatice, clopidogrel prezintă o activitate antitrombotică potenţată și o capacitate crescută de inhibare a P2Y12, ceea ce determină creşterea riscului de hemoragii.

Prin urmare, este important să cunoaștem posibilitatea apariției unei variații a concentraţiei clopidogrel la fiecare pacient şi dozele adecvate de administrat pentru o gestionare optimă a bolii.

Testul este efectuat pe o probă de sânge colectată în eprubetă EDTA sau pe o probă de salivă

Dacă doriți să ne trimiteți proba biologică, vă rugăm să ne contactați pentru a stabili toate procedurile.
CONTACT

*Pentru informații suplimentare asupra conținutului științific, vă rugăm să contactați: scientific.support@genekor.com