Image
Loading

Termeni si conditii de utilizare a site-ului www.genekor.com

 1. Introducere

Site-ul www.genekor.com a fost creat de către Societatea comercială cu denumirea de „GENEKOR PRIVATE DIAGNOSTIC LABORATORY MEDICAL S.A.” și denumirea caracteristică „GENEKOR M.S.A.” (Număr de Înregistrare în Registrul General al Comerțului 785600100, Număr de Înregistrare Fiscală 998278160, Administrația Financiară FAE Atena), care are sediul în Gerakas, B-dul Spaton nr. 52, Attica, Grecia (denumită în continuare „Genekor” și/sau „Societatea”, „noi”, „nouă”, „nostru”) și  care este reprezentată in Romania de catre Genekor Medical SRL avand CUI 38964429 si Genekor Biotechnology SRL având CUI 29975038, ambele cu sediul in Bucuresti, Str.Nicolae Caramfil,nr. 53,Parter,Sector 1, sub denumirea generica GENKEKOR Romania si care este proprietatea Societății.

Prezentele Condiții și modalitățile de utilizare a Site-ului („Termenii si Condițiile de utilizare” sau „Condițiile”) împreună cu Declarația generală de confidențialitate și Politica privind modulele cookie care constituie parte integrantă din acestea, precum și legislația aplicabilă, reglementează accesul dumneavoastră la prezentul site, utilizarea și/sau explorarea de către dumneavoastră a acestuia, inclusiv a tuturor paginilor și a conținutului general, sub orice formă și de orice fel, de pe site-ul Societății (denumite la modul general „Site-ul”). Accesul, utilizarea și navigarea pe Site echivalează cu acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a site-ului. Îi invităm pe utilizatorii noștri să citească cu atenție acesti Termeni si Condiții înainte de a naviga sau de a folosi Site-ul. Vă dați în mod expres acordul că ați citit, ați înțeles și că vă angajați să respectați toate Condițiile prevăzute în continuare.

            Trebuie să citiți în mod regulat Termenii si Conditiile de față, întrucât acestea se pot modifica oricând, în tot sau în parte,fara notificări prealabile și fără să va informam cu privire la modificările aduse altfel decât prin postarea acestora pe Site-ul de față sau prin trimiterea unui e-mail, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Continuarea utilizării, în orice mod și prin orice mijloace, a Site-ului Societății, chiar și după modificările făcute, echivalează cu acceptarea necondiționată de către utilizator a tuturor Termenilor si Condițiilor de utilizare a Site-ului Societății, fără excepții, după cum acestea sunt în vigoare la data respectivei vizitări/ utilizări. Atât prezentele Condiții de utilizare, cât și orice modificări ale acestora constituie cadrul relației dintre utilizator și Genekor România de la data utilizării. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu prezentele Condiții, în tot sau în parte, utilizatorul este rugat să nu acceseze Site-ul, să nu navigheze pe acesta și să nu facă nimic altceva pe acesta.

            În cazul în care utilizarea oricărui serviciu al Site-ului este reglementată de prevederi speciale de utilizare, atunci Termenii si Condițiile de față se completează cu prevederile respective. În caz de contradicții, se aplică condițiile de utilizare mai speciale.

            Genekor isi rezervă următoarele drepturi, fără ca enumerarea de mai jos să fie completă:

 1. de a actualiza sau de a îmbunătăți, în tot sau în parte, conținutul Site-ului,
 2. de a actualiza sau de a îmbunătăți, în tot sau în parte, interfața, structura sau configurarea Site-ului, precum și specificațiile tehnice ale acestuia,
 3. să interzică accesul, să anuleze, să suspende, definitiv sau temporar, sau să înceteze funcționarea, în tot sau în parte, a Site-ului, oricând, fără vreo justificare sau notificare prealabilă adresată utilizatorilor Site-ului, după bunul plac și fără să aibă nicio răspundere. În mod special, produsele prezentate se pot modifica sau elimina oricând de pe Site.

Drepturile de proprietate intelectuală

Proprietatea intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală asupra software-ului și a întregului conținut al acestui Site, inclusiv, fără însă ca enumerarea să fie completă: textul, grafica, imaginile, pozele, desenele, videoclipurile, sunetele, programele, codul sursă, știrile, articolele, datele și informațiile, diagramele, ilustrațiile, mărcile comerciale, trăsăturile caracteristice, denumirile, logourile, denumirile produselor, denumirile societăților comerciale etc., precum și modul în care acest conținut este aranjat și îmbinat, aparțin în exclusivitate fie societății GENEKOR România, fie altor proprietari de drept și sunt protejate potrivit prevederilor legislației naționale, comunitare si internaționale privind proprietatea intelectuală. GENEKOR România. își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul și copiile create pe baza acestui Site.

Prezentarea conținutului Site-ului nu poate fi considerată drept transfer și/sau cesiune de licență și/sau de drept de folosință. Utilizatorii dobândesc doar un drept de vizionare și de descărcare a materialului de pe acest Site doar în scopuri necomerciale/non-profit și de informare și doar pentru uzul personal. Nu vi se conferă niciun drept de autor, de copiere, de exploatare, de publicare, de transmitere, de reproducere, de transfer sau de creare de lucrări derivate pe baza conținutului Site-ului. Informațiile care nu sunt incluse în fișiere descărcabile nu sunt destinate imprimării sau reproducerii, nici în tot, nici în parte, sub nicio formă. Informațiile cuprinse în fișiere descărcabile (download files) se pot imprima sau descărca în scopuri interne, de informare, necomerciale. Este interzis să fie date sau arătate terților și nici să fie distribuite. Orice reproducere a acestor informații trebuie să cuprindă o declarație privind drepturile de autor ale GENEKOR România.

Produsele și/sau serviciile menționate în paginile electronice ale Site-ului de față și care poartă denumirea, denumirea distinctivă, mărcile comerciale sau însemnele anumitor organizații, societăți comerciale, parteneri, instituții, asociații sau ale oricăror altor persoane fizice sau juridice constituie proprietatea intelectuală și/sau industrială a acestora și, prin urmare, acestea răspund exclusiv de protecția lor.

Atât utilizatorii, cât și toți terții sunt supuși restricțiilor de utilizare prevăzute mai jos.

Mărcile comerciale

Mărcile comerciale, logourile, imaginile care apar pe Site sunt mărci comerciale care aparțin fie societății GENEKOR, fie terților parteneri ai acesteia care pot fi sau nu societăți afiliate, indiferent dacă au fost deja înregistrate și sunt marcate în acest sens cu simbolul ®. Utilizatorii și terții nu dețin și nu obțin nicio licență și niciun acord ca să utilizeze în vreun mod mărcile comerciale ale societății GENEKOR România. sau ale societăților afiliate acesteia în niciun scop comercial sau în alt scop fără acordul prealabil, scris al GENEKOR România sau al respectivilor proprietari.

Restricții de utilizare

Utilizatorul beneficiază de o licență neexclusivă de accesare și utilizare personală a Site-ului în scopurile menționate în detaliu în prezentele Condiții de utilizare. Se prevede în mod expres și accentuat faptul că Utilizatorul trebuie să se abțină de la următoarele acțiuni:

 • să publice în orice mediu, să vândă, să distribuie, să copieze, în tot sau în parte, să transmită, să modifice, să schimbe, să stocheze, să republice, să reproducă și să exploateze în orice alt mod și sub orice formă, în tot sau în parte, conținutul sau copii ale conținutului afișat,
 • să decompileze, să reconstruiască sau să creeze lucrări derivate prin folosirea oricărui software sau a documentelor însoțitoare puse la dispoziție de GENEKOR România sau a oricăror alți beneficiari legali,
 • să folosească prezentul Site cu încălcare legislației aplicabile sau într-un mod care provoacă sau ar putea să provoace pagube Site-ului sau oricărei persoane sau entități comerciale,
 • să efectueze vreo extragere de date, vreo recoltare de date sau orice altă activitate asemănătoare în privința acestui Site sau în timp ce folosește acest Site,
 • să folosească prezentul Site pentru a participa la orice fel de activitate publicitară sau de marketing,
 • să copieze, să modifice sau să acorde licențe/să distribuie drepturi sau conținut din serviciile noastre sau din drepturile noastre de proprietate intelectuală și din mărcile comerciale prin încadrarea sau folosirea tehnicii de încadrare pentru încadrarea oricărei mărci comerciale, a oricărui logo sau a oricăror informații de pe Site (inclusiv imagini, text, încadrare în pagină sau formatare) sau să folosească „mega-tag”-uri sau orice alt „text ascuns” pe baza denumirilor comerciale sau a mărcilor comerciale ale intregului grup GENEKOR fără acordul scris al acesteia,
 • să publice conținut fals, neadevărat, înșelător, defăimător sau calomnios (inclusiv informații personale),
 • să folosească inginerie inversă, să dezasambleze sau să încerce în orice alt mod să descopere codul-sursă al Site-ului,
 • să întreprindă orice acțiune de natură să afecteze reputația intregului grup GENEKOR sau să constituie exploatarea incorectă a acesteia sau să creeze vreun link care ar sugera existența oricărui fel de relație între Utilizator sau o terță persoană și GENEKOR România sau a acordului sau susținerii din partea GENEKOR România când nu există așa ceva,
 • să creeze orice fel de link la orice parte din prezentul Site cu excepția paginii inițiale. GENEKOR România își rezervă dreptul de a înlătura permisiunea la link, fără să fie nevoie să se justifice, fără să datoreze vreo despăgubire și fără să fie necesar să îl notifice în prealabil pe Utilizator,
 • să blocheze funcționarea Site-ului și să înlocuiască sau să modifice conținutul acestuia (imagini, poze, texte etc.),
 • să săvârșească sau să înlesnească fapte penale, să transmită virusuri, troiani, viermi, bombe logice și să întreprindă orice alte acte care ar putea conduce la o încărcare inacceptabilă sau extinsă a infrastructurii sau a funcționării Site-ului.

În cazul încălcării condițiilor de mai sus, Societatea este pe deplin îndreptățită să recurgă la toate mijloacele legale pentru a-și asigura și proteja interesele. Persoanele care încalcă prevederile de mai sus îi datorează Societății despăgubiri pentru daunele cauzate.

 • Linkuri către site-urile terților

Este posibil ca Site-ul de față să fie conectat prin hyperlink-uri la alte site-uri, care nu au legătură cu grupul GENEKOR și al căror conținut nu este controlat, procesat sau supravegheat de către aceasta („Site-uri conectate”). Aceste linkuri sunt furnizate doar pentru facilitarea Utilizatorilor: dacă GENEKOR nu prevede contrariul, acestea nu trebuie în niciun caz să fie considerate drept aprobare directă sau indirectă sau acceptare a conținutului sau a serviciilor oferite pe Site-urile conectate spre care sunt direcționați utilizatorii prin respectivele hyperlink-uri. Pin urmare, GENEKOR România nu garantează că materialele postate pe respectivele Site-uri conectate sunt corecte, legale, de actualitate, adevărate sau de bună calitate și nu răspunde, direct sau indirect, de niciun fel de pierderi sau prejudicii care ar putea să provină sau să fie legate de utilizarea sau încrederea în orice bunuri sau servicii făcute disponibile pe Site-urile conectate sau prin intermediul acestora. În mod similar, România nu poate să controleze colectarea sau prelucrarea de către Site-urile conectate a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și, în consecință, nu răspunde de colectările și prelucrările respective. Pentru orice problemă sau litigiu legat de vizitarea/utilizarea site-urilor și paginilor sus menționate sau a conținutului acestora (adică cele aparținând terților la care Site-ul face trimitere sau la care acesta este conectat în vreun fel), utilizatorul site-urilor și al paginilor respective trebuie să se adreseze direct persoanelor fizice sau juridice care sunt active sau își promovează prezența pe internet prin intermediul site-urilor și al paginilor respective. Respectivele terțe persoane fizice sau juridice răspund exclusiv și integral cu privire la furnizarea serviciilor și informațiilor oferite prin intermediul propriilor site-uri și pagini, la conținutul respectivelor site-uri și pagini, precum și de despăgubirea integrală a vizitatorilor/ utilizatorilor pentru orice fel de prejudiciu (cum ar fi: profituri directe, indirecte, speciale, indirecte, incidentale, pozitive, de rezervă sau pierdute etc.) și/sau daune morale oricărei persoane fizice sau juridice.

Dacă utilizatorii folosesc Site-uri conectate, se aplică în mod corespunzător condițiile de utilizare și politica de confidențialitate a respectivului Site accesat. Accesul și utilizarea conținutului terților, inclusiv a informațiilor, conținutului și serviciilor cuprinse în acesta sau puse la dispoziție prin intermediul terților, se face pe propria răspundere a Utilizatorilor.

 • Linkurile către Site-ul Societății

Sunt permise „linkuri” către Site-ul Societății numai către pagina introductivă, nu însă și către paginile care au parolă, cu excepția cazului în care există un acord expres în scris între Societate și persoana fizică sau juridică care face trimiterea la site-ul său.

 • Renunțarea la garanții și limitarea răspunderii

GENEKOR România nu răspunde, nici expres, nici tacit, şi în niciun fel de împrejurări, cum ar fi din neglijență, pentru niciun fel de prejudicii (cum ar fi: profituri directe, indirecte, speciale, indirecte, incidentale, pozitive, de rezervă sau pierdute etc.) și/sau daune morale suferite de utilizatorul paginilor, al serviciilor, al informațiilor, opțiunilor și, în general, al conținutului acestui site, a cărui vizitare/utilizare Utilizatorul consimte în mod expres să o facă din proprie inițiativă și pe propria răspundere și cunoscând pe deplin condițiile de utilizare a acestuia, pe care le acceptă necondiționat și integral.

Informațiile cuprinse în prezentul Site sunt furnizate exclusiv în scop de informare. Conținutul Site-ului nu poate fi considerat drept acordarea de sfaturi sau îndrumări de vreun fel către utilizatorii noștri. Deși depunem toate eforturile posibile pentru a ne asigura că informațiile furnizate pe acest Site sunt corecte, de încredere și de actualitate, nu oferim niciun fel de garanții, nici în mod expres, nici tacit, cu privire la funcționarea Site-ului, la caracterul complet, la corectitudinea, regularitatea informațiilor și a materialelor din acesta, inclusiv, fără însă ca enumerarea să fie exhaustivă: garanții indirecte de vandabilitate, utilizarea într-un anumit scop, inexistența contrafacerilor, corectitudinea sistemului, acuratețea datelor. Accesați acest site din proprie inițiativă și aveți obligația de a respecta prevederile legale de ordine publică din propria țară. Vă dați în mod expres acordul că utilizarea serviciilor furnizate pe acest Site se face pe propria dumneavoastră răspundere. Site-ul și conținutul său sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt disponibile” și prin renunțările de față nu i se acordă Utilizatorului niciun fel de licență.

În plus, GENEKOR România nu poartă și nu își asumă nicio răspundere de niciun fel cu privire la pierderea sau modificarea totală sau parțială a oricăror informații de orice fel și a oricăror fișiere trimise către site sau prin intermediul acestuia de către orice terță persoană fizică sau juridică. În niciun caz nu este răspunzătoare societatea GENEKOR România pentru niciun fel de daune  (cum ar fi: profituri directe, indirecte, speciale, indirecte, incidentale, pozitive, de rezervă sau pierdute etc.) și/sau daune morale care rezultă din pierderea folosinței și/sau alterarea (totală sau parțială) a fișierelor, a informațiilor sau datelor, în general, indiferent de cauza sau modul de pierdere sau alterare, rezultate sau legate (în mod direct sau indirect) de utilizarea sau executarea de software-uri, furnizarea sau neputința de a furniza servicii, accesul vizitatorilor/utilizatorilor sau neputința vizitatorilor/utilizatorilor de a accesa serviciile sau paginile de pe acest site, în general, sau folosirea și/sau faptul că vizitatorul/utilizatorul s-a bazat pe informațiile disponibile, pe serviciile sau paginile de pe acest site, în general. Societatea GENEKOR România nu este implicată în niciun mod sau fel și în nicio calitate în niciun fel de litigiu de niciun fel care să fi intervenit între terți, persoane fizice sau juridice, care vizitează/utilizează prezentul site în orice scop.

Mai mult decât atât, GENEKOR România nu poartă nicio răspundere în caz de suspendare a accesului la Site-ul său din motive care nu stau în puterea sa, precum și din motive legate de defecțiuni tehnice sau alte defecțiuni ale rețelei, sau din motive de forță majoră sau împrejurări neprevăzute.

 • Despăgubiri

Utilizatorul Site-ului www.genekor.com își asumă întreaga răspundere și se obligă să despăgubească integral atât Societatea, cât și orice terț (persoană fizică sau juridică) pentru orice prejudicii (cum ar fi: profituri directe, indirecte, speciale, indirecte, incidentale, pozitive, de rezervă sau pierdute etc.) și/sau daune morale pe care le-ar putea suferi ca urmare a folosirii proaste sau necorespunzătoare, în general și în sens extins, a serviciilor sau a paginilor sau a oricăror alte elemente relevante de pe Site-ul Societății, dacă această utilizare proastă sau necorespunzătoare este cauzată de înșelăciune sau neglijență (chiar și minoră) a vizitatorului/utilizatorului.

Următoare fapte reprezintă utilizare inechitabilă și abuzivă, fără însă ca enumerarea să fie completă: trimiterea unui mare număr de emailuri Societății (bombardare cu mesaje), trimiterea unui mare număr de emailuri în scopuri publicitare sau alte tipuri de promovare a expeditorului fără vreo solicitare expresă și scrisă din partea Societății de a primi astfel de mesaje (spamming), „atacarea” site-urilor sau serverelor terților (hacking), utilizarea site-ului Societății pentru „atacarea” site-urilor sau a serverelor terților (hacking), utilizarea site-ului Societății în scopul distribuirii de materiale ilegale și/sau imorale de orice fel sau sub orice formă, cum ar fi (fără însă ca enumerarea să fie completă): software piratat, muzică, filme, imagini, fotografii, fișiere cu pornografie infantilă etc. Utilizatorul consimte în mod necondiționat că, în caz de îndoieli, Societatea este singura îndreptățită să aprecieze dacă comportamentul utilizatorului constituie utilizarea proastă sau necorespunzătoare.

 • Buletine informative

Buletinele informative pe care le pot primi utilizatorii paginilor și/sau ai serviciilor Site-ului Societății după înscrierea pe listele de corespondență constituie proprietatea intelectuală a Societății și, prin urmare, sunt protejate de prevederile aplicabile ale legislației naționale și a Uniunii Europene și ale convențiilor internaționale. Condițiile și modalitățile de utilizare descrise în paragraful „ABONARE LA BULETINELE INFORMATIVE” din Politica generală de confidențialitate de pe Site-ul nostru se aplică înscrierii dumneavoastră pe lista de destinatari ai buletinelor informative publicitare și promoționale și ai acțiunilor de marketing direct.

 • Prevederi finale

Divizibilitate/ Modificări. În cazul în care orice prevedere devine inaplicabilă sau nulă potrivit oricărei legi aplicabile, inaplicabilitatea sau nulitatea respectivă nu va atrage inaplicabilitatea sau nulitatea în întregime a celorlalte prevederi și respectiva prevedere va fi eliminată fără să afecteze cu nimic restul prevederilor. Altfel, sunteți de acord ca prevederea să fie corectată și interpretată pentru a fi cât mai aproape cu putință de înțelesul inițial al prevederii potrivit legii aplicabile. Modificarea oricăreia dintre prevederi (cum ar fi prezentele Condiții de utilizare ale Site-ului Societății și condițiile de protejare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului Societății) va produce efecte și va fi considerată parte integrantă din contractul dintre Societate și vizitatorul/utilizatorul Site-ului său numai dacă se face în scris și se include în prezentul document.

Derogări. Dacă oricare parte întârzie să își exercite, în tot sau în parte, drepturile prevăzute în prezentele Condiții, întârzierea respectivă nu va duce la diminuarea sau pierderea respectivelor drepturi, care pot fi exercitate ulterior oricând și la alegerea rezonabilă a beneficiarului lor. Orice renunțare la beneficiul oricăror prevederi din prezentele Condiții de utilizare produce efecte numai dacă se face în scris și este semnată de către părți.

Referințe – Majuscule. În cadrul prezentelor Condiții, cuvintele care apar după expresii precum „inclusiv”, „precum”, „alte”, „de exemplu”, „cum ar fi”, „și anume” nu vor restrânge înțelesul termenilor care apar înainte expresiilor respective. Majusculele cuvintelor folosite în prezentele Condiții de utilizare sunt folosite numai în scop de claritate și nu afectează înțelesul sau interpretarea lor.

Cesiune. Nu puteți să cesionați, să înstrăinați sau să transferați în vreun mod niciunul dintre drepturile dumneavoastră prevăzute în prezentele Condiții de utilizare.

Legea aplicabilă – Competență.   Prezentele Condiții de utilizare sunt guvernate și interpretate potrivit legislatiei in vigoare. Pentru soluționarea oricăror litigii rezultate din relația contractuală dintre Societate și Utilizator, se vor depune eforturi pentru a se ajunge la o înțelegere amiabilă prin negocieri. În cazul în care negocierile eșuează, Utilizatorul și GENEKOR Romania sunt de acord, prin acceptarea prezentelor Condiții, ca litigiul dintre acestea să fie supuse competenței exclusive a instanțelor din Romaâia.

 •  Detaliile de contact

Pentru informații suplimentare legate de noi sau dacă aveți orice fel de întrebări sau nelămuriri cu privire la prezentele Condiții de utilizare, vă rugăm să ne contactați:

 • Prin email: ro@genekor.com
 • Vizitând această pagină de pe site-ul nostru: https://www.genekor.com/el/epikoinonia/
 • Prin telefon: (+40) 31 228.98.00,

Ultima actualizare: Iulie 2024