Image
Loading

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Κατά τη εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και για λόγους ασφαλείας, η εταιρεία παρακολουθεί και καταγράφει άμεσα η έμμεσα δραστηριότητες των εργαζομένων, των επισκεπτών, τις εγκαταστάσεις και τα ακίνητά της μέσω καμερών παρακολούθησης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε η «GENEKOR IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη συνέχεια καλούμενη χάριν συντομίας «Genekor» η οποία είναι μια πολυεθνική εταιρεία που εξειδικεύεται σε εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι:

GENEKOR IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

Λεωφόρος Σπατών 52,

153 44 Γέρακας.

Τηλ .: +30 210-6032138

Φαξ: +30 210-6032148

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@genekor.com

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email: dataprotection@genekor.com

Η Genekor είναι κατά την ορολογία του GDPR, ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων” για τις προσωπικές πληροφορίες που τυχόν καταγράφονται και επεξεργάζονται μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης συλλέγει δεδομένα εικόνας και βίντεο από τις αντίστοιχες κάμερες. Οι κάμερες είναι προσανατολισμένες αποκλειστικά σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος, ήτοι σε σημεία εισόδου εξόδου και στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης περιμετρικώς των εγκαταστάσεων της Εταιρείας που βρίσκονται σε κτίρια στις διευθύνσεις Λεωφ. Σπάτων 52, Λεωφ. Σπάτων 56, Λεωφ. Σπάτων 46 και Λ. Σπάτων 49, 15344 Γέρακας Αττικής, και στο χώρο του κλιμακοστασίου σε ένα από τα κτίρια αυτά που βλέπει στην είσοδο της Εταιρείας καθώς και στο κτίριο του Υποκαταστήματος της Εταιρείας μας στη Θεσσαλονίκης επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 72 και Αίαντος 2, 55134 Καλαμαριά και καταγράφουν ότι βρεθεί στο οπτικό τους πεδίο.

Δεδομένου οτι δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος του τι θα κινηθεί εμπρός από τις κάμερες, είναι πιθανό να καταγραφούν αφενός παιδιά και αφετέρου άτομα με κινητικές δυσκολίες ή άλλα εμφανή προβλήματα υγείας.

Περιοχές του οπτικού πεδίου των καμερών που εκτείνονται σε δημόσιες περιοχές πέραν του χώρου άμεσου ενδιαφέροντος σκιάζονται αυτόματα ώστε να μην παρακολουθούνται.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ και ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ

Οι κάμερες παρακολούθησης είναι γενικά τοποθετημένες σε περιοχές υψηλού κινδύνου και αποσκοπούν στην φυσική προστασία των χώρων και κτιρίων της εταιρείας και των εντός αυτών εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, τρίτων, αλλά και υλικών αγαθών.

Οι κάμερες δεν αποσκοπούν στη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με πελάτες, εργαζόμενους, επισκέπτες κλπ, αλλά στο να καταγράψουν στοιχεία που θα επιτρέψουν την διαλεύκανση ενός επεισοδίου ασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας γενικά. Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλεφθεί και η αποτρεπτική τους ιδιότητα εφόσον γίνεται φανερό από την ύπαρξή τους οτι θα καταγραφούν οι όποιες άνομες κινήσεις.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποτελεί έννομο συμφέρον της εταιρείας να προστατεύσει τις εγκαταστάσεις της, τα περιουσιακά στοιχεία της που βρίσκονται σε αυτές και της από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων (πελατών, επισκεπτών) που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συνεπώς, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Η βιντεοεπιτήρηση είναι ένα σύγχρονο μέτρο ασφάλειας που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Ωστόσο, η Genekor εφαρμόζει το σύστημά της με τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συλλέγονται μόνο δεδομένα εικόνας και βίντεο. Η τοποθέτηση των καμερών και οι περιοχές που επιτηρούν επιλέγονται προσεκτικά ώστε η λήψη να περιορίζεται μόνο σε χώρους που έχουμε αξιολογήσει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των ατόμων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δίπλα στις κάμερες και στην είσοδο των κτιρίων της εταιρείας έχουν τοποθετηθεί οι ενδεικνυόμενες προειδοποιητικές πινακίδες κάμερας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μόνο αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Genekor έχει δυνατότητα θέασης των εικόνων από τις κάμερες και μόνο τεχνικοί της ομάδας συντήρησης του συστήματος έχουν πρόσβαση στο σύστημα καταγραφής.

Οι καταγραμένες εικόνες ίσως χρειαστεί να κοινοποιηθούν σε αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές και συναφείς αρχές και φορείς όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και στα πλαίσια ερευνών μετά από κάποιο περιστατικό αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας. Πιθανόν επίσης να διαβιβαστούν προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Τα στοιχεία αυτά δεν μεταφέρονται σε άλλη χώρα.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Οι καταγεγραμμένες εικόνες καταστρέφονται μετά από 7 ημέρες με επανεγγραφή από νεότερες ενώ η πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ περιορισμένη και δεν γίνεται παρά όταν παρουσιαστεί συγκεκριμένη ανάγκη (κλοπή, περιστατικό ασφάλειας κ.λπ.). Σε περίπτωση συμβάντος, είναι πιθανόν σχετικό απόσπασμα να απομονωθεί και να διακρατηθεί για μεγαλύτερο διάστημα έως και έναν (1) μήνα ακόμα ανάλογα με τις ανάγκες και σε συνεννόηση με τις αρχές με σκοπό τη διερεύνηση του συμβάντος και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το συμβάν αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με βάση τον κανονισμό έχετε υπό προϋποθέσεις συγκεκριμένα δικαιώματα.

Λόγω της φύσης του συστήματος, τα δικαιώματα που υφίστανται για τα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης περιορίζονται στα ακόλουθα:

  • δικαίωμα ενημέρωση: έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας δήλωσης
  • δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.  
  • δικαίωμα περιορισμού έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email: dataprotection@genekor.com, στο τηλ. 2106032138 και στη διεύθυνση Λεωφ. Σπάτων 52, 15344 Γέρακας Αττικής.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική και τις πρακτικές απορρήτου θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@genekor.com ή με επιστολή στη Διεύθυνση GENEKOR IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Λεωφόρος Σπατών 52, 153 44 Γέρακας. Εναλλακτικά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο +30 210-6032138

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), την Ελληνική εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων,

Κηφισίας 1-3,

115 23 Αθήνα, Ελλάδα

www.dpa.gr

contact@dpa.gr

Tel: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Επανεξετάζουμε τακτικά αυτή τη δήλωση απορρήτου και κατά συνέπεια έχουμε τη δυνατότητα να την τροποποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2024.