Image
Loading
Image
4 Αυγούστου, 2021

Tumor molecular profiling of NSCLC patients using next generation sequencing.

Tsoulos N, Papadopoulou E, Metaxa-Mariatou V, Tsaousis G, Efstathiadou C, Tounta G, Scapeti A, Bourkoula E, Zarogoulidis P, Pentheroudakis G, Kakolyris S, Boukovinas I, Papakotoulas P, Athanasiadis E, Floros T, Koumarianou A, Barbounis V, Dinischiotu A, Nasioulas G.
Oncol Rep. 2017 Dec;38(6):3419-3429.