Image
Loading

PCA3

PCA3 je neinvazivní, vysoce specifický test pro detekci karcinomu prostaty, který je mnohem přesnější, než všechny ostatní dostupné vyhledávací testy pro karcinom prostaty a provádí se na jednoduchém vzorku moči. Test PCA3 je genový test, který měří expresi mRNA genu PCA3 (Prostatický nádorový antigen 3) ve vzorcích moči. Exprese PCA3 je specifická pro prostatu a je významně zvýšena v buňkách karcinomu prostaty. Test kvantitativně měří mRNA pro PCA3 i PSA a určuje jejich poměr. Ukázalo se, že vysoký poměr PCA3/PSA svědčí pro karcinom prostaty. Test PCA3 je neinvazivní a pomáhá snížit počet zbytečných biopsií, čímž eliminuje s biopsií spojené bolest a nepohodlí.

Specifikace testu

Test PCA3 měří PCA3 a PSA mRNA ve vzorku moči odebraném po digitálním rektálním vyšetření. Měření PSA mRNA zajišťuje, že ve vzorku byly odebrány buňky prostaty, a také poskytuje prostředky k normalizaci množství PCA3 mRNA. Výsledek je uváděn jako poměr PCA3 mRNA k PSA mRNA, který odráží nízké nebo vysoké riziko karcinomu prostaty.

Udávané poměry PCA3/PSA nám umožňují stanovit pravděpodobnost pozitivní biopsie. Riziko je vyjádřeno buď jako nízké, nebo vysoké. Hodnoty PSA mRNA pod určitým detekčním množstvím povede k neprůkaznému výsledku testu, který naznačuje, že nebylo detekováno dostatečné množství buněk prostaty.

  • Test detekuje nadměrnou expresi genu PCA3, který je specifický pro karcinom prostaty.
  • est PCA3 společnosti Genekor kvantifikuje mRNA genu PCA3 v moči pomocí molekulární techniky RT-PCR.
  • Není ovlivněn velikostí prostaty ani případnými infekcemi prostaty.
  • Čím vyšší je skóre PCA3, tím větší je pravděpodobnost pozitivní biopsie.

Image

Často kladené dotazy

Za kolik dní jsou výsledky doručeny?

Výsledky budou doručeny do 10 pracovních dnů.

Jaký typ vzorku je pro test vyžadován?

Pro provedení testu PCA3 k detekci karcinomu prostaty je vyžadován vzorek moči.

Je test hrazen nějakým veřejným/soukromým pojištěním?

Pro informace o úhradě nákladů se prosím obraťte na sekretariát společnosti Genekor.

Jak provedu platbu za test?

Platbu lze provést bankovním převodem nebo debetní/kreditní kartou

Jak odešlu vzorek a obdržím výsledky?

Pokud jde o odeslání a převzetí vzorku, potřebné informace vám poskytneme na sekretariátu společnosti Genekor, na čísle +30 210-6032138. Výsledky budou zaslány vašemu lékaři i vám prostřednictvím e-mailu.

Jak si test objednat?

Náš tým zákaznických služeb je připraven zodpovědět vaše dotazy týkající se služeb nabízených společností Genekor. Pokud byste si chtěli objednat některý z testů, které Genekor provádí, kontaktujte nás přímo.

*Pro provedení testu je nutné vyplnit a odeslat formulář informovaného souhlasu, který najdete na níže uvedeném odkazu:

Pokud nám chcete zaslat svůj vzorek, kontaktujte nás a domluvte se na všech postupech.
KONTAKT

*Pro více informací o vědeckém obsahu kontaktujte: scientific.support@genekor.com