Image
Loading

Η Δήλωση Απορρήτου Επιλογής Προσωπικού σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων υποψηφίων εργαζομένων κατά τη διαδικασία πρόσληψης παρουσιάζεται παρακάτω. Σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για πρόσληψη και σταδιοδρομία στον οργανισμό μας ή γενικότερα όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να συμμετάσχετε στην Ομάδα της Genekor.

Αυτή η δήλωση απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων, τη σχετική νόμιμη βάση επεξεργασίας για τη χρήση αυτών των πληροφοριών, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες,για πόσο καιρό τις διατηρούμε τα δικαιώματα που έχουν οι υποψήφιοι ως υποκείμενα των δεδομένων, καθώς και άλλες απαραίτητες πληροφορίες στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (εφεξής ο Ν. 4624/2019»), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Μια ξεχωριστή πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων ισχύει για τους υπαλλήλους, ενώ όλες οι εξειδικευμένου σκοπού δηλώσεις απορρήτου ισχύουν επιπλέον της Γενικής Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας.

Υποβάλλοντας αίτηση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο για μία θέση στην εταιρεία μας, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί και αποδέχεστε τους όρους αυτής της δήλωσης απορρήτου.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H Genekor είναι κατά την ορολογία του GDPR, ο “Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων” για τις προσωπικές πληροφορίες που υπόκειται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την ευθύνη για τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία επεξεργαζόμαστε (δηλαδή συλλέγουμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε) τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Είμαστε η εταιρεία «GENEKOR IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει έδρα στον Γέρακα, εφεξής καλούμενη η «Genekor», η οποία είναι μια ανερχόμενη πολυεθνική εταιρεία που εξειδικεύεται σε εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι:

GENEKOR IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

Λεωφορος Σπατών 52, 

153 44 Γέρακας.

Τηλ .: +30 210-6032138

Φαξ: +30 210-6032148

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@genekor.com

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στην email διεύθυνση dataprotection@genekor.com.

ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ και Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Η Genekor δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Με προσωπικά δεδομένα εννοούμε πληροφορίες οι οποίες, από μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που πιθανόν αποκτηθούν ή παραχθούν από εμάς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης (είτε κατά την απάντησή σας σε αγγελία μας και την αποστολή του βιογραφικού σας σε εμάς, είτε κατά τη συμμετοχή σας σε συνέντευξη) μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • όνομα, ημερομηνία γέννησης διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας
 • Εκπαίδευση, προηγούμενη ή / και συναφή επαγγελματική εμπειρία, ξένες γλώσσες, άλλα προσόντα, ταλέντα ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε για την υποστήριξη μιας αίτησης κατά την αναζήτηση εργασίας
 • πληροφορίες σχετικά με τυχόν προηγούμενες αιτήσεις ή / και ιστορικό απασχόλησης που είχατε με την Genekor
 • άλλες προσωπικές πληροφορίες που έχετε αναφέρει στο βιογραφικό σας σημείωμα ή / και στη συνοδευτική επιστολή
 • πληροφορίες από το προφίλ σας στο LinkedIn (εάν κάνετε αναφορά στο LinkedIn προφίλ σας στο βιογραφικό σας ή στην αίτησή σας)
 • πληροφορίες από συνεντεύξεις και διαδικασίες επιλογής στις μπορεί να έχετεσυμμετάσχει×
 • λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο της τρέχουσας εργασίας σας ή που αναζητάτε, τον τρέχοντα ή / και τον επιθυμητό μισθό και άλλους όρους σχετικά με αμοιβές και παροχές ή άλλες προτιμήσεις απασχόλησης
 • οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, ευαίσθητων και / ή δημογραφικώνπληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή πρόσληψης, όπως η ηλικία, οι πληροφορίες σχετικά με την υπηκοότητα ή / και την ιθαγένειά σας, ιατρικές πληροφορίες ή πληροφορίες για την υγεία σας
 • πληροφορίες συστάσεων συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους κατόπιν έγκρισής σας.

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία για τους εξής σκοπούς::

 • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των προσόντων και των ενδιαφερόντων σας σε σχέση με τις απαιτήσεις απασχόλησης της εταιρείας μας και την καταλληλότητα σας για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας για την οποία κάνετε αίτηση
 • επαλήθευση των πληροφοριών σας 
 • εξέταση τυχόν ενστάσεων επί της κρίσης για μη πρόσληψη
 • διενέργεια επιβεβαίωσης συστάσεων με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη σας
 • επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης ή / και την (τις) αίτησή (αιτήσεις) σας, αλλά και πιθανών μελλοντικών αντίστοιχων ευκαιριών σταδιοδρομίας στην εταιρεία μας 
 • συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ή για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της Genekor (π.χ. για την υπεράσπιση της Εταιρείας εναντίον νομικών αξιώσεων)σε μια νομική διαδικασία.

Εάν πετύχει η διαδικασία πρόσληψης και σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας, θαλάβετε γνώση της Πολιτικής Απορρήτου που αφορά τους εργαζομένους μας. Η Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομιμοποιητική βάση υπό την οποία θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ η επεξεργασία πρέπει να στηρίζεται σε μία νόμιμη βάση, έναν δηλαδή πραγματικό λόγο για να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε, ναχρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων είναι κυρίως απαραίτητη προκειμένου να αξιολογήσουμε εάν θα συναφθεί σύμβαση εργασίας και βασίζεται στο άρθρο 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ και των αντίστοιχων διατάξεων της Ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων στα πλαίσια της σχέσης εργασίας ή και κατά το χρονικό διάστημα πριν τη σύναψη αυτής.

Επιπλέον, η Genekor έχει έννομο επιχειρηματικό συμφέρον σύμφωνα με (άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και να τηρεί αρχεία της διαδικασίας προκειμένου να απασχολεί μόνο ανθρώπους που είναι πλέον κατάλληλοι και επιλέξιμοι για μία θέση εργασίας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του υποψηφίου για απασχόληση και να αποφασιστεί σε ποιον να προσφερθεί εργασία. 

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις (άρθρο 6 (1) (γ) του ΓΚΠΔ)ή εφόσον μας έχετε δώσει την ειδική  συγκατάθεσή σας προς τούτο ((6 (1) α του ΓΚΠΔ).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται εσωτερικά στη εταιρεία μας, ανάμεσα στα διάφορα τμήματά της κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για απασχόληση σε εμάς. Η εσωτερική αυτή γνωστοποίηση γίνεται με τρόπο ασφαλή και με βασικό γνώμονα την πραγματική ανάγκη γνώσης (on a need to know basis). Το προσωπικότης Genekor υπόκειται σε υποχρέωση Εχεμύθειας μέσω ειδικής Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας.

Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε και να λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως π.χ. γραφεία αναζήτησης στελεχών

Επιπλέον, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να παρασχεθούν από την εταιρεία μας σε τρίτο συμβαλλόμενο που λειτουργεί για λογαριασμό μας, προκειμένου να παρέχει κάποια από τις παραπάνω υπηρεσίες (π.χ. για αξιολόγηση γνώσεων). Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών αποκαλούνται «εκτελούντες την επεξεργασία» και έχουν επίσης νομική υποχρέωση βάσει του GDPR και απέναντι στην Genekor να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν μόνο για την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων,  η χρήση των πληροφοριών αυτών από εκείνη την εταιρεία θα υπόκειται στην δική της πολιτική απορρήτου. Η Genekor καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλέγει συνεργάτες που παρέχουν υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, προστασίας και ασφάλειας υπηρεσίες, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών από αυτές τις εταιρείες. Οι συνεργάτες αυτοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας.

Ειδικά κατά το στάδιο της πρόσληψης τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε τρίτους, όπως παρόχους λογιστικών υπηρεσιών, οργανισμούς απασχόλησης, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες και άλλες ρυθμιστικές αρχέςεάν είμαστε υποχρεωμένοι προς τούτο από την ισχύουσα νομοθεσία δυνάμει του άρθρου 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων οι πληροφορίες σας δεν θα μεταβιβασθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα προσωπικά σας στοιχεία συνήθως δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περιπτωση που υπάρξει ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο, και η διαβίβαση αφορά χώρες που δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οτι διαθέτουν επαρκή νομική προστασία για τα προσωπικά δεδομένα, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας των πληροφοριών όπως π.χ. η σύναψη κατάλληλων συμφωνιών διαβίβασης δεδομένων βασισμένων σε Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (Ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ ή με άλλα επαρκή μέσα.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

Είναι σημαντικό τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το συντομότερο εάν κάποια πληροφορία σας αλλάξει ή είναι λάθος κατά τη διάρκεια της πρόσληψης. 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής χρονικά διαστήματα:

▪ Υποψήφιοι που κλήθηκαν σε συνέντευξηαν έχετε κληθεί σε συνέντευξη, τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία θα περιλαμβάνουν πρόσθετα δεδομένα, όπως σημειώσεις συνεντεύξεων και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, θα φυλάσσονται για διάστημα έως 6 μηνών από την τελευταία επικοινωνία που είχαμε μαζί σας

▪ Υποψήφιοι που απορρίφθηκανεάν η αίτησή σας απορρίφθηκε ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάστημα έως 2 μηνών από την παραλαβή της αρχικής αίτησής σας.

Η Genekor μπορεί να διατηρεί ανώνυμα δεδομένα – ήτοι δεδομένα που επιτρέπουν να γίνει ταυτοποίηση σας- για στατιστικούς σκοπούς ή προκειμένου να βελτιώσουμε τις διαδικασίες προσλήψεών μας. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Με βάση τον κανονισμό έχετε υπό προϋποθέσεις τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας δήλωσης.
 • να διορθώνετε ή να ζητάτε από εμάς τη διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων εάν είναι ανακριβή και να τα συμπληρώνετε αν είναι ελλιπή
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • να περιορίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων
 • να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (“το δικαίωμα στη λήθη”) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας
 • να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή μεταφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία (“φορητότητα δεδομένων”)
 • να ενημερωθείτε, αμφισβητήσετε ή και αντιταχθείτε σε τυχόν αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το πώς τις επεξεργαζόμαστε
 • να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συναίνεση έχετε δώσει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ισχύ από τη στιγμή της ανάκληση και μετέπειτα (η νομιμότητα οποιασδήποτε προγενέστερης επεξεργασίας δεν επηρεάζεται)

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική και τις πρακτικές απορρήτου θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@genekor.com ή στον αρμόδιο για ζητήματα προσωπικών δεδομένων Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μας στη διεύθυνσηdataprotection@genekor.com ή αποστέλλοντας σχετική επιστολή προς την Genekor, Λεωφόρος Σπατών 52,15344 Αθήνα. Εναλλακτικά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο210-6032138.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Ελληνική εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων: Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, Κέντρο κλήσεων: + 30-210 6475600, Φαξ: + 30-210 6475628, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Επανεξετάζουμε τακτικά αυτή τη δήλωση απορρήτου και κατά συνέπεια έχουμε τη δυνατότητα να την τροποποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2022.